Terug

ALS ALLES EVEN TEVEEL WORDT

We leven in een gekke tijd, die zijn weerslag heeft op iedereen in onze samenleving. Op zorgmedewerkers, op ondernemers, op werkende ouders met kinderen in thuisonderwijs én op jongeren. Deze laatste groep wordt hard getroffen. 

Veel jongeren hebben aan het begin van de coronacrisis hun bijbaantje of BBL-werkplek verloren, of kunnen niet meer stagelopen. Zij maken zich zorgen over de voortgang van hun studie of loopbaan. Er zijn jongeren die weinig presteren, verzuimen of zelfs volledig stoppen met hun studie. Jonge meiden en jongens die nu volledig thuis zitten in niet altijd een prettige of veilige thuissituatie. Jongeren die nog wel een uitlaatklep hadden in teamsport, maar dat nu ook niet meer mogen uitoefenen. 

Jongerenbegeleiders en docenten merken dat bij veel jongeren de rek eruit is. Het aantal sombere, dikwijls depressieve gedachten bij jongeren neemt toe. Ze maken zich veel zorgen over hun toekomst en voelen zich vaak eenzaam. De paar uurtjes die ze op school mogen komen, zijn fijn. Het is alleen zo weinig of zelfs helemaal niet.

Ben of ken jij iemand met sombere of depressieve gedachten?

Maak deze somberheid of depressie bespreekbaar! Deel je gedachten en gevoelens met je ouders, vrienden, mentor of trajectbegeleiders bij jou op school. Zij kunnen naar jou luisteren en jou helpen of verwijzen naar een hulpverleningsinstantie.

Over je sombere gevoelens leren praten is ook een vak!

Het is niet altijd eenvoudig signalen van een depressie te herkennen. De twee belangrijkste kenmerken van depressie zijn:

  1. neerslachtige stemming;
  2. duidelijk verlies aan interesse in (bijna) alle activiteiten.

Ook deze symptomen kunnen voorkomen:

  1. eetproblemen (heel veel of heel weinig eten) of verandering in gewicht;
  2. minder goed kunnen slapen of juist te veel slapen;
  3. niet tot rust kunnen komen of juist geremd zijn;
  4. vermoeidheid en verlies van energie;
  5. overmatige schuldgevoelens of het gevoel waardeloos te zijn;
  6. moeite met concentreren, traag denken en geen beslissingen kunnen nemen;
  7. regelmatig denken aan de dood of zelfdoding.

In onderstaand YouTube filmpje wordt duidelijk gemaakt hoe het leven is met een zwarte hond, genaamd Depressie.

Over wie maak jij je ontzettend zorgen?

Wat zou jij voor die persoon kunnen betekenen?