Terug

WAT WEET JIJ VAN DE CHRISTENUNIE?

Weet jij het verschil tussen bijvoorbeeld de VVD en de PVV? Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren een mening hebben, maar eigenlijk maar bar weinig weten van de verschillen tussen de partijen. Jongeren vinden het ook vaak moeilijk hun mening te onderbouwen met echte argumenten. Geldt dat ook voor jou? Een ander napraten is natuurlijk ook een optie, maar wil je dat? Politiek gaat over jouw toekomst!

Iedere week staat hier een andere politieke partij centraal. Om een mening te kunnen vormen heb je informatie nodig. Je maakt kennis met een aantal standpunten van de verschillende politieke partijen.

Top 3 provinciale lijst ChristenUnie bezoekt Den Helder – Den Helder Actueel

Deze week staat de ChristenUnie centraal. Wat weet jij al van deze politieke partij?

Hoe denkt deze partij over de volgende onderwerpen?

Immigratie

De ChristenUnie geeft aan dat de immigratie een grote uitdaging in Europa is. Ze willen controle bij de buitengrenzen met een intake en een eerste selectie. Daarnaast willen ze mensenhandelaren en -smokkelaars keihard aanpakken.
Ook willen ze de kwaliteit van opvangcentra in Italië en Griekenland verbeteren. Er komt een gezamenlijke Europese lijst met ‘veilige landen’. Economische migranten die geen bescherming nodig hebben, worden terug gestuurd.
Mensen die een verblijfsstatus krijgen, komen in een verplicht tweejarig leer-werktraject. Ze leren Nederlands, doen werk of vrijwilligerswerk en worden geholpen bij hun papierwerk.

Veiligheid

De Christenunie vindt het belangrijk dat het strafrechtketen goed werkt. Dat betekent dat alles en iedereen die te maken heeft met het vervolgen van bijvoorbeeld criminelen goed werkt en meer versterking krijgt.

Ook willen ze meer wijkagenten inzetten. De norm is op dit moment 1 wijkagent op 5000 inwoners, maar dat wordt nog niet overal gehaald. Het aantal wijkagenten moet worden aangevuld. Daarnaast willen ze dat jonge agenten goed begeleid worden. Ook moet er meer waardering komen voor de politiemensen, bijvoorbeeld door een goed CAO.

Meer wijkagenten in Zeeuws-Vlaanderen - Veilig leven in de Gemeente Sluis  2015

Discriminatie

In ons land met veel verschillende nationaliteiten en afkomsten, met zoveel culturen en religies, is een gemeenschappelijke basis belangrijk. Een samenleving met ruimte voor veelkleurigheid en verschil. De ChristenUnie staat voor een rechtstaat waarin vrijheid samengaat met verantwoordelijkheid.
Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen, met elkaar, met hun kinderen en in de samenleving.

Milieu

De ChristenUnie maakt zich hard voor ‘schone’ energie en wil af olie, gas en kolen. Ze vinden dat zorgvuldig om moeten gaan met wat God heeft gemaakt. Vervuiling van de lucht en de natuur, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen zijn een grote bedreiging voor de toekomst van de kinderen en kleinkinderen. Ze willen investeren in energiebesparing. Ook willen ze dat afval beter wordt gescheiden.

Zorg

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onze zorg toegankelijk en betaalbaar is. Ook roepen ze op om verantwoordelijkheid te nemen om voor elkaar te zorgen. Burgers krijgen meer verantwoordelijkheid, zeggenschap en regie over hun zorg. Daarnaast willen ze onder andere investeren in bescherm wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek.

Religie

De ChristenUnie is een christelijke partij. De basis hiervan is in elk standpunt terug te vinden. Dit betekent niet dat je alleen op de ChristenUnie stemt als je christelijk bent. De standpunten komen met veel waarden en normen overeen.
Daarnaast geven ze aan dat het in de wereld niet vanzelfsprekend is om te geloven. Wereldwijd worden 200 miljoen christenen vervolgd om hun geloof. Ze willen zich inzetten voor hen die om hun geloofsovertuiging worden vervolgd.

Wat vind jij/wat vinden jullie van de volgende standpunten?

De ChristenUnie heeft gezorgd voor een fonds (jaarlijks 1 miljoen) voor de bescherming van godsdienstvrijheid, en wil dit fonds in de toekomst voortzetten en versterken. Met dit fonds kan steun worden gegeven aan familie van gevangen christenen, voor advocaatkosten, voor safehouses voor bekeerlingen

De topinkomens bij de politie verdwijnen. Het dienen van de publieke taak is een roeping. De Nationale Politie houdt zich aan de Balkenendenorm.

De ChristenUnie heeft zich altijd verzet tegen de legalisering van abortus. Ons uitgangspunt is om te streven naar zo min mogelijk abortussen, het liefste geen enkele.

Mensen die een verblijfsstatus krijgen, komen in een verplicht tweejarig leer-werktraject. Ze leren Nederlands, doen werk of vrijwilligerswerk en worden geholpen bij hun papierwerk.

Wat vind je sterke standpunten van de ChristenUnie? Geef 2 voorbeelden en leg je mening uit.

Wat vind je minder sterke standpunten van de ChristenUnie? Geef 2 voorbeelden en leg je mening uit.

Zou jij op de ChristenUnie stemmen? Waarom wel of niet?