Culturele Diversiteit: Roze zorg

Zondag 21 mei is het de Internationale dag van de Culturele Diversiteit. Hierbij staan we overal ter wereld stil bij het belang en het begrip van de waarden van culturele diversiteit en hoe verschillende culturen samen kunnen leven. Daarbij kijken we vaak naar culturele verschillen, iemands afkomst. Maar je kan ook denken aan seksuele en genderdiversiteit. Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Dat geldt ook voor mensen in een zorg- of welzijnsinstelling; Dat noemen we roze zorg.


Thuis en veilig voelen

Je overal thuis en veilig voelen is helaas niet voor een ieder vanzelfsprekend. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI’s) voelen zich niet altijd thuis. Iedereen wil zich graag thuis en veilig voelen, dus ook mensen in een zorg- en welzijnsinstelling. Het ‘uit de kast komen’ was in de thuissituatie vaak al een moeizaam proces wat vaak niet geaccepteerd werd. Nu hebben veel 70+ LHBTI+ ouderen de neiging om weer ‘in de kast’ te kruipen daar ze geen zin hebben in pestgedrag of niet geaccepteerd worden. Als mensen niet van hun LHTBI+ achtergrond weten, verloopt omgang met anderen beter denken ze dan, maar dit geeft emotioneel en psychisch eenzaamheid.

Roze zorg

Om deze mensen in de zorg- en welzijnsinstellingen ondersteuning en acceptatie te bieden is de roze zorg gekomen, ook wel roze ouderen genoemd. Roze zorg heeft als doel sociale acceptatie en inclusie voor LHBTI+-ers binnen zorg- en welzijnsinstellingen te verbeteren. Hiervoor is de roze loper ontwikkeld, een officieel keurmerk dat wordt uitgereikt bij een audit door een onafhankelijke certificerende instelling. LHBTI+ cliënten voelen zich bij deze organisaties veilig en geaccepteerd in hun seksuele genderidentiteit.

In Amsterdam is een zorginstelling Amsta, die als eerste door de roze loper laat zien dat er ook aandacht is voor andere vormen van seksuele voorkeur. Zij hebben zelfs een hele woning hierop ingericht: LHBTI+-woning Rozeneiland, in het Dr. Sarphatihuis.

Nieuwsgierig? Bekijk onderstaand filmpje:

Of verdiep je in de volgende sites: www.rozezorg.nl Roze Zorg | Amsta Homoseksuele ouderen | Kennisplein Zorg voor Beter Home | Movisie

Wat vind jij ervan dat er binnen de (ouderen)zorg en welzijnssector weinig aandacht voor LHBTI’s is? Vind jij het nodig? Waarom?

Onder professionals en management van instellingen en (zorg)organisaties leeft vaak het idee dat er geen LHBTI cliënten zijn binnen hun organisatie. Hoe denk jij dat dat komt?

LHBTI cliënten hebben vaak angst om voor hun seksuele voorkeur of genderidentiteit uit te komen. Als ze dit wel doen krijgen ze vaak te maken met discriminatie en uitsluiting door (mede) cliënten en/of professionals in de zorg.

Organisaties met een Roze Loper Certificaat willen vooroordelen tegengaan, bewustzijn ontwikkelen m.b.t. LHBTI en komen tot een organisatie waar iedereen wil verblijven en werken. Wat vind jij van dit initiatief?