Deelwatjedenkt – suïcidepreventie Firda

Het welzijn van studenten is een belangrijk speerpunt van Firda. We willen een plek zijn waar studenten zich goed voelen en tot volle ontwikkeling komen. Weet jij wat je kunt doen als je signalen opvangt? Vind hier de handreiking preventie, de signaleringskaart en het stappenplan bij vermoeden van suïcidaliteit.


Scholen zijn onmisbaar bij het opvangen van signalen van jongeren met suïcidaal gedrag. Daarnaast spelen scholen een belangrijke rol in het voorkomen van kopieergedrag na een suïcide van een leerling of docent. Verder is de school een belangrijke plek om jongeren te leren hoe ze mentaal gezond kunnen blijven en om vooroordelen weg te nemen, bijvoorbeeld over seksuele diversiteit.

Deelwatjedenkt

Het welzijn van studenten is een belangrijk speerpunt van Firda. We willen een plek zijn waar studenten zich goed voelen en tot volle ontwikkeling komen. Hierbinnen is het van groot belang dat we signalen van somberheid herkennen en alert zijn op mogelijke tekenen van suïcidaliteit. Hoe herken je somberheid bij studenten en wat doe je op het moment er sprake is van suïcidaliteit?  

Onze handreiking Suïcide preventie Firda, biedt daarbij houvast.  

Ook verwijzen we graag naar de signaleringskaart zelfmoordpreventie voor het onderwijs van 113.  

Handel niet alleen, maar deel wat je denkt 

“Er is niks mis met je rot voelen, behalve dan dat je je rot voelt”. 

We hebben als Firda een stappenplan vermoeden van suïcidaliteit voor jou beschikbaar, waarin staat beschreven welke stappen je kunt ondernemen wanneer je je zorgen maakt over het welzijn van een student.

De belangrijkste boodschap hierbij is:

Handel niet alleen, maar deel wat je denkt en betrek altijd een collega (bijvoorbeeld van het student services centrum, SSC)

Aankomend schooljaar zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden om awareness onder docenten én studenten te creëren. Doel hiervan is: maak somberheid bespreekbaar. Je bent niet alleen. “Er is niks mis met je rot voelen, behalve dan dat je je rot voelt”.  

Firda.nl/deelwatjedenkt


SDG Goede gezondheid en welzijn

Leef je ongezond? Dan heb je daar zelf last van. Je voelt je minder fit en je moet vaker naar de dokter. Maar het heeft ook gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Wist je dat we in 2022 11,3 procent van al het in Nederland verdiende geld (bruto binnenlands product heet dat) uitgeven aan de zorg?

Gelukkig is er ook goed nieuws: het aantal rokers daalt al jaren. De overheid doet met nieuwe regels haar best om overgewicht terug te dringen en te zorgen dat steeds minder mensen roken.

Ook een mentale gezondheid is belangrijk. Eind 2020 en in 2021 gaven meer mensen aan psychische klachten te hebben dan in voorgaande jaren. Vooral jongeren hadden hier veel last van.

Een gezond leven is belangrijk. Het is zelfs ‘essentieel voor duurzame ontwikkeling’, zeggen de Verenigde Naties. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daalde de kindersterfte wereldwijd tussen 1990 en 2017 met ruim meer dan de helft. Dat is goed nieuws. Toch sterven elk jaar 5,2 miljoen kinderen voordat ze hun vijfde verjaardag vieren. Vooral in Azië en Afrika. Dat aantal moet omlaag.