Terug

EERST FEESTEN EN DAN VASTEN OF ANDERSOM?

Carnaval is voorbij. Na 3 dagen hossen, feesten en plezier hebben begint de vastentijd. Aswoensdag is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet meegerekend). Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis en valt dit jaar op woensdag 26 februari.

Afbeeldingsresultaat voor vasten na carnaval en ramadan gelijk?
Iedereen die wil stoppen met roken, drinken of snoepen kent het dilemma. Wat werkt beter: eerst nog even feesten en beesten en dan afzien van het genot? Of gewoon stoppen en een beloning in het vooruitzicht stellen? Als het om de vasten gaat hebben islam en christendom een precies verschillende aanpak. 

De katholieken vieren eerst carnaval en na dit feest van hossen en overdaad volgen veertig dagen soberheid. Zoiets als carnaval is er niet voor de ramadan. Daarbij is het feest van eten en drinken juist na de vasten, het Suikerfeest, id-al–fitr. Maar dat is meer dan eten en drinken, het feest gaat ook over saamhorigheid, verbondenheid en schoon schip maken.

Voor wie aan de christelijke vasten doet, geldt dus: nog een paar dagen genieten en dan vanaf Aswoensdag zes weken zelfbeheersing. Traditioneel hield dat in katholieke gezinnen in dat er geen vlees op tafel kwam. Kinderen moesten zoetigheid in een snoeptrommeltje bewaren. Dat mocht dan op zondag open, want op die dag geldt de vasten niet.

Tegenwoordig vasten we niet zo streng meer en kun je zelf invullen waar je ‘wat minder kunt’. Alles wat verslavend is of te luxe of storend, kan op de lijst van ‘even niet’. Meestal gaat het om vlees, alcohol, zoetigheid.

Facebook, ook iets waarvan sommigen tijdens de vastentijd mee stoppen. En met het oog op het klimaat zou ook zoiets als de fiets pakken in plaats van de auto, of geen kleding kopen op het lijstje kunnen staan.

Het doel van vasten is niet om af te vallen, maar het vasten is er juist op gericht om meer te kunnen betekenen voor de omgeving. Vasten is niet alleen onthouding, maar ook gul zijn. Aalmoezen geven, heette dat ooit. Aandacht geven, zou je kunnen zeggen.

Na 3 dagen uitbundig en kleurrijk feesten, breekt vandaag de tijd aan van soberheid en bewustwording.

Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden.

Waar denk jij aan bij wat ‘even niet’ best goed voor je zou zijn?

Zie je de overeenkomsten tussen het vasten voor de christenen en de moslims?

Het vasten heeft hetzelfde doel. Wat vind jij van mensen die vasten?