#Gebruik je stem!

Van 6 tot en met 9 juni zijn de Europese verkiezingen in Europa. Het is een unieke gelegenheid waarop we met elkaar over de toekomst van de Europa kunnen beslissen. Democratie is een kostbaar geschenk! Gebruik jij jouw stem bij de Europese Verkiezingen op 06 juni?


In totaal mogen er 360 miljoen mensen in Europa stemmen. Europa bestaat in totaal uit 51 landen, maar de Europese Unie bestaat uit 28 landen. De Europese Unie is eigenlijk één grote organisatie met allerlei verschillende afdelingen met allemaal hun eigen taak. Zo zijn er mensen die nieuwe wetten en regels bedenken, mensen die bepalen waar het geld heen gaat en welke landen extra steun nodig hebben en er zijn mensen die controleren of alle landen zich wel aan de regels houden. Democratie is een kostbaar geschenk!

Democratie? Wat is dat eigenlijk?

In een democratie heeft het volk de macht. Het begrip democratie is afgeleid van twee Griekse woorden, demos betekent volk, kratos staat voor macht. We realiseren ons niet altijd dat de uitslag van de Europese verkiezingen gevolgen heeft voor miljoenen mensen. Dus ook voor jou! Met de wetgeving van de Europese Unie worden thema’s geregeld die eigenlijk voor iedereen belangrijk zijn. Denk maar een aan milieu, veiligheid, migratie, sociaal beleid, consumentenrechten, economie, de rechtsstaat en nog veel meer. Jouw stem bepaalt wie vanuit het Europees Parlement in Brussel jou vertegenwoordigen wanneer er bijvoorbeeld nieuwe wetten opgesteld worden. Ook is jouw stem van invloed op de verkiezing van de leden van de Europese Commissie. Deze beslissingen zullen bepalend zijn voor je dagelijks leven en dat van vele anderen.

Wat doe jij op 6 juni?

Wat maakt wel/niet stemmen voor jou belangrijk?

Kijk maar eens mee naar onderstaande video en neem de boodschap van deze mensen tot je:

ProDemos, ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ heeft een Verkiezingskrant in gewone taal gemaakt. In deze krant staat in begrijpelijke taal uitgelegd waar de verkiezing over gaat, hoe stemmen werkt en wat het Europees Parlement precies doet.

Heb je nog geen idee wat je gaat stemmen op 6 juni? Test hieronder je politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.