Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart en Pinksteren: lekker vrij! Maar waarom eigenlijk? Hoe zit het ook alweer?


Uitleg in anderhalve minuut:

Even in het kort

Pasen: Kruisiging en opstanding van Jezus (Zoon van God).

Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag. Pasen begint altijd op een zondag en omdat de periode tussen Pasen en Hemelvaart altijd precies veertig dagen is, valt Hemelvaartsdag altijd op een donderdag. Wel kan de datum steeds weer anders zijn. Dit heeft te maken met het “kerkelijk jaar” wat niet helemaal gelijk loopt met het zogenaamde kalenderjaar.

Tijdens deze 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart heeft Jezus zich regelmatig aan het volk en aan zijn vrienden laten zien. Wellicht omdat ze nog niet helemaal konden geloven dat Hij was opgestaan uit de dood. Denk maar aan ongelovige Thomas! Bedenk je hierbij dat Jezus dus met Pasen is opgestaan uit de doden. Niet zo heel gek dus dat zijn vrienden het moeilijk konden geloven.

Kun je begrijpen dat de vrienden van Jezus hun ogen niet geloofden toen ze Hem zagen?

Heb jij dat ook wel eens? Dat een vriend of vriendin iets vertelt wat je gewoonweg niet kan geloven? Of dat er iets gebeurt waarvan je denkt: dat kan niet kloppen?

Op de veertigste dag is Jezus definitief naar de hemel gegaan, naar zijn Vader die daar woont. Dit noemen we de Hemelvaart.

Tien dagen na Hemelvaart wordt “Pinksteren” gevierd. Het wordt vijftig dagen na Pasen gevierd en daarmee heb je ook meteen de betekenis van Pinksteren. Het woord is afgeleid van het Griekse woord pentekostè dat vijftig betekent. Met Pinksteren herdenken we dat de Heilige Geest werd uitgestort.

Wat is dat dan, de Heilige Geest?

De heilige Geest wordt ook wel plaatsvervanger van Jezus genoemd. Toen Hij naar de hemel ging, gaf Hij ons de Geest. Die woont eigenlijk in de mensen die in God geloven. De Heilige Geest wijst telkens naar Jezus.

Met Pinksteren wordt herdacht dat deze Heilige Geest van God komt op aarde is gekomen. Dit is de ‘helper’ die Jezus zijn leerlingen heeft beloofd, vaak gesymboliseerd door een duif of een vuurvlam.

De twaalf apostelen en ruim honderd andere volgelingen van Jezus zijn samen in Jeruzalem als de Heilige Geest neerdaalt.

Ze raken letterlijk in vuur en vlam en vertellen iedereen die het maar horen wil dat God niet boos is, maar van mensen houdt. Wat heel bijzonder is, is dat alle mensen die luisteren de boodschap in hun eigen taal horen.

De apostel Petrus houdt een toespraak waarin hij toehoorders oproept om zich te bekeren. Hij heeft succes: drieduizend mensen laten zich diezelfde dag nog dopen, waarmee de eerste christelijke gemeente ontstaat. Pinksteren wordt dan ook gezien als de geboorte van de kerk.

Snap jij dat: de Heilige Geest? Wat is dat volgens jou? Kan je het onder woorden brengen?

Wat denk je: is dit allemaal letterlijk zo gebeurd? Of is het een verhaal met een boodschap waarover je kunt nadenken? Leg eens uit?