Terug

HET CORONAVIRUS-DEBAT

Het coronavirus levert veel maatschappelijke dilemma’s op. De politici hebben het er maar druk mee. Maar heb jij al eens over die vraagstukken nagedacht? Wat vind jij en waarom vind je dat dan eigenlijk?

Corona-debat: kritiek op kabinet vanwege open houden scholen | Het ...

Bron: Prodemos

Hieronder vind je een aantal stellingen rondom belangrijke maatschappelijke dilemma’s.

Let op; denk hier aan de levensverwachting of aan het sterfterisico bij verschillende doelgroepen. Zijn er nog andere groepen waarvan jullie vinden dat ze juist wel of juist niet voorrang zouden moeten krijgen?

Let op; Inmiddels is het coronavirus in bijna alle landen van de Europese Unie aangetroffen. Wat betekent dit in de praktijk? Mag de EU dan bijvoorbeeld bepalen wat Nederlandse burgers wel en niet mogen doen? Of zou het alleen gaan om meer uitwisseling van kennis en gegevens en hulp?

Dit gebeurde bijvoorbeeld met de Chinese stad Wuhan. Kun je dit gewoon doen als overheid? Welke consequenties zou dat hebben? Wie zou hierover mogen beslissen? Is dat de burgemeester? Het kabinet? De GGD? De Tweede Kamer?

Wat is het belang dat iemand die misschien besmet is, thuis blijft? Kun je dit ook afdwingen als overheid, om anderen te beschermen? En moet hier dan een rechter aan te pas komen?

Welke bedrijven zullen dit vooral zijn? Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als zij erg veel verlies lijden hierdoor? Moeten we belastinggeld gebruiken om die bedrijven te helpen?

Waarom is het wellicht extra belangrijk dat zij geen corona krijgen? WElke beeld zou dat geven wanneer we zulke maatregelen zouden nemen? Gaat dit bijvoorbeeld niet voor paniek zorgen?

Uitdaging:

Ga met 2 andere klasgenoten in een online vergadering. Bespreek met elkaar de stellingen en laat ieder groepslid zijn/haar mening vormen. Luister naar elkaars argumenten. Beslis dan samen welke beslissing jullie zouden nemen. Licht jullie keuze toe. Onderbouw jullie mening met argumenten.

Groepjes kunnen nu in debat met groepjes met andere meningen. Wie heeft de sterkste argumenten?

Welke vragen zouden jullie aan de ministers willen stellen ?