Terug

IK GELOOF …

Wat geloof jij? Geloof jij in een God of geloof jij dat je het allemaal niet zo zeker weet? Geloof jij dat we goed genoeg zorgen voor de aarde? Geloof jij dat engelen bestaan? Geloof jij dat jij iets kunt betekenen in dit leven? Geloof jij dat bomen een ziel hebben? Geloof jij dat je altijd een keuze hebt? Wat geloof jij?
Tweedejaars studenten van de opleiding Mediaredactiemedewerker van ROC Friese Poort in Drachten gingen op pad en interviewden een persoon met een bijzonder “ik geloof” verhaal. Lees hieronder iedere week een nieuwe bijdrage.

“Ik geloof dat COVID-19 een opstap is naar hoger liggende plannen”

Door Daniëlle Cordes & Renske de Vries

Dréwès K. (64) is vader van twee kinderen en was als beroep vormgever. Hij is terughoudend voor alles met betrekking tot het onderwerp ‘corona’. Volgens Dréwès gaat het niet om COVID-19, maar om hele andere dingen. Hij vertelt: “Ik geloof dat COVID een achterliggend plan is dat naar de nieuwe wereldorde (de NWO) moet voeren. Een wereld waarin iedereen slaaf is van een wereldheerser (antichrist), iemand die niets heeft met God of gebed. COVID-19 is een opstap naar hoger liggende plannen.”

Wie zitten er achter deze achterliggende plannen?

“De regering bestaat uit een aantal marionetten, waarvan de allerrijksten de touwtjes in handen hebben. Voorbeelden hiervan zijn de Rothschild, Bill Gates, de eigenaar van Amazon, etc. Dit zijn degenen die echt uitmaken wat er gebeurt in de wereld”, aldus Dréwès. Hij legt ook uit dat zijn twijfels over de regering niet alleen zijn ontstaan door de maatregelen ter voorkoming van het coronavirus, maar dat dat al veel langer speelt. De crisis is ontstaan door de maatregelen. Hij denkt dat COVID-19 de versnellende stap is naar het hoger doel (de NWO) dat ze voor ogen hebben.

“Het is niet zozeer dat ik corona ontken, maar ik wil aangeven dat de reacties erop zeer overtrokken zijn en levensgevaarlijk! Want onze persoonlijke bewegingsvrijheid wordt er zeer dramatisch mee ingeperkt.”

Waardoor kreeg je steeds minder vertrouwen in de regering?

“Ik heb steeds minder vertrouwen in de regering, omdat ze niet waarmaken wat ze zeggen. Onder andere door Wim Kok, hij was van 1994 tot 2002 minister-president van Nederland. Deze man heeft ons toen verteld dat er een kwartje bij de liter brandstof zou komen. Daarmee zeggende ‘het is nu even tijdelijk om onze economie te steunen, maar dat kwartje komt terug.’ Helaas hebben we dit nooit meer terug gezien, de benzine is al die tijd hoog gebleven in prijs.” Een ander voorbeeld van Dréwès was dat de regering belastingvoordeel belooft, maar dat dit na een paar jaar toch weer teruggedraaid wordt.

“Wat ik persoonlijk het ergst vind, is het stuk vrijheid dat wij steeds meer en meer kwijtraken. We worden overal tussen opgeplakte plastic strepen geleid en moeten ons tussen plexiglazen afscheidingen bevinden.

“Wat er nu gebeurt, is een zeer tragisch iets en zoals het er nu uitziet is het onherstelbaar. Waar het op neerkomt is dat er duidelijk aangestuurd wordt op dat wij, jij en ik, jouw ouders, onze geliefden, dierbaren, mensen om ons heen, steeds minder vrijheid hebben om te doen wat wij graag willen.”

Gebrek aan ‘common sense’ is volksziekte nummer één.

“Common sense (gezonde gedachten) betekent dat je een gezond oordeel velt over wat er gebeurt. Common sense is dat alle mondkapjes de bak in gaan en nooit meer geproduceerd worden, behalve voor medische doeleinden.” Hij gelooft dat er niks anders aan de hand is dan de griep. Corona heeft op dit moment ongeveer 6500 slachtoffers en daarvan is nog niet eens zeker of dat zo is, want de cijfers zijn zeer twijfelachtig.

Wat vindt jouw omgeving van jouw mening?

“Ik geloof dat het heel belangrijk is dat je iedereen in zijn of haar waarde laat. Alhoewel ik soms iedereen wel bij hun nekvel wil grijpen: ‘zie je niet wat er gebeurt!’. Dan wil ik iedereen zo graag met de neus op de feiten drukken. Bij heel veel mensen heb ik het idee dat ze het niet zien, die slapen nog door. Dus ja, wordt wakker Nederland. Houd je ogen open en kijk goed naar wat er werkelijk aan de hand is!”

Wat geloof jij van Dréwès’ kijk op COVID-19?

Hoeveel vertrouwen heb jij in onze regering?

Wat zou jij tegen Dréwès willen zeggen/aan hem willen vragen als je hem zou tegenkomen?