Terug

IK GELOOF …

Wat geloof jij? Geloof jij in een God of geloof jij dat je het allemaal niet zo zeker weet? Geloof jij dat we goed genoeg zorgen voor de aarde? Geloof jij dat engelen bestaan? Geloof jij dat jij iets kunt betekenen in dit leven? Geloof jij dat bomen een ziel hebben? Geloof jij dat je altijd een keuze hebt? Wat geloof jij?
Tweedejaars studenten van de opleiding Mediaredactiemedewerker van ROC Friese Poort in Drachten gingen op pad en interviewden een persoon met een bijzonder “ik geloof” verhaal. Lees hieronder iedere week een nieuwe bijdrage.

‘Ik geloof dat ik God moet dienen om de wereld een stukje mooier te maken’

Door Rebecca Feenstra en Mathilde Hoogland

Naar het buitenland gaan is een keuze die veel mensen maken, om verschillende redenen. Om te emigreren, verhuizen voor de liefde of om zichzelf terug te kunnen vinden. Voor Rienk was de keuze om naar het buitenland te gaan om meer vrijheid te kunnen ervaren en om andere mensen te gaan ontmoeten, maar dit pakte anders uit. Hij vond niet alleen zichzelf een beetje terug, maar ook God. Hoe een missie naar het buitenland Rienk zijn leven veranderde.

Rienk zit op de bank in de hoek en neemt een slok van zijn thee. Het gesprek komt vrij vlot op gang en hij begint vrolijk te vertellen over zijn avonturen. We starten bij het begin. ‘Ik ben 24 jaar oud’, begint Rienk. ‘Ik heb bedrijfskunde gestudeerd aan de RUG in Groningen. Ik werk al acht jaar bij de Sligro.Tijdens mijn studie nog als bijbaan en nu ik klaar ben met studeren werk ik er fulltime. Ik wilde toen graag iets met accountancy gaan doen, maar dit beeld is erg veranderd. Ik ben niet meer zo gericht op huisje, boompje, beestje, een vrouw en kinderen. Die dingen zijn allemaal mooi en bijzonder, ik wil later ook graag een gezin, maar ik begon wel steeds meer in te zien dat deze dingen niet de reden zijn waarvoor ik besta. Ik ging op zoek naar de echte zingeving van het leven.’

‘Ik ben vanuit mijn opvoeding wel christelijk opgevoed, maar heb hier in mijn puberteit niet zoveel mee gedaan. Het geloof kon mij niet zoveel schelen.’ Ik had veel vrienden en ik was altijd wel op een feestje te vinden. Toch voelde ik altijd een leegte in mezelf en had ik het gevoel dat ik in een bubbel zat. Ik kwam op het idee om een reis te maken door Azië, zes verschillende landen ontdekken. Ik dacht dat ik door een reis te maken mijn leegte kon opvullen, maar dit was niet zo. Ik ging daarom verder zoeken, totdat ik ontdekte dat God die leegte wel kon vullen.’

Het valt ons op dat Rienk erg open is over zichzelf. ‘Toen ook reizen uiteindelijk niet het hoogste levensdoel bleek te zijn, ging ik mij afvragen wat dan wel de leegte kon vullen. Van wat ik vroeger van het geloof had meegekregen, wist ik nog dat God in staat moest zijn die leegte te helen. Ik heb contact gezocht met mensen die God echt leken te kennen. Toen ik hoorde wat zij allemaal meemaakten met God, vond ik het wel aannemelijk dat God echt bestond en dat je ook met hem kan communiceren. Ik wilde dat graag zelf ‘zien’. Toen ik kort daarna op een belangrijk keuzemoment stond in mijn leven heb ik aan God gevraagd, wanneer Hij er écht was, Hij mij wilde laten weten wat Hij dan de beste optie vond. Daarvoor zou ik dan kiezen. Ik heb dat ongeveer een week lang elke dag aan Hem gevraagd, zonder dat ik iets merkte. Tot mijn verbazing maakte God mij na die week met overtuiging duidelijk welke keuze het beste was. Toen wist ik dat zulke communicatie met God gewoon kon en ben ik steeds meer dingen met Hem gaan delen. Niet alleen voor te maken keuzes, maar ook over problemen of mijn welbevinden. Eigenlijk laat God altijd wel iets merken. Dat vind ik zó bijzonder. Gewoon de wetenschap dat God mij ziet staan en mij wil helpen. Dat neemt al die leegte volledig weg.

Hoe neem jij beslissingen? Vraag jij mensen om raad? Welke mensen zijn daarbij belangrijk voor jou?

Heb je wel eens gebeden of God je wilde helpen bij het nemen van een moeilijke beslissing? Kreeg je daarop antwoord? Hoe?

‘Ik maakte mijn studie af en ik werk nu dus bij de Sligro, om geld te sparen. Waarvoor ik geld spaar, weet ik nog niet. God zal mij daarin begeleiden. Ik kan daarin geen plannen maken. Hij zegt het wel als ik weg moet en waarheen. Ik geloof dat God mij al wel duidelijk heeft gemaakt dat Hij mij wil gebruiken voor zendingswerk. Dat het ergens in Azië zal zijn, dat is ook waar mijn hart ligt. Hoe het precies komt, dat weet ik ook niet. Dus ik blijf wachten op God. Hij zag in deze maatschappij dat hebzucht een steeds groter wordend probleem is. In Azië is dat anders. Materialisme is daar veel minder aan de orde. Daar heb ik gemerkt dat de mensen weinig hebben, maar ondanks dat zijn ze heel vrijgevig en hartelijk. Dat vind ik wel bijzonder.’

‘Ik geloof volledig dat God mijn pad zal wijzen daarin. ‘Ik heb mijn leven wat dat betreft wel aan God gegeven en ik geloof dat ik hem moet gaan dienen om de wereld een stukje mooier te maken. Daar twijfel ik absoluut niet aan.’

Stelling: ‘God leidt Christenen ook vandaag de dag nog’. Ben jij het hiermee eens of niet?