Terug

KLAAR VOOR DE START!

Een nieuw schooljaar van start, en ook zo met TEEZR.nl. Vanaf heden kunnen jullie weer verrassende, actuele en inspirerende content vinden. Niet alleen om je wegwijs te maken in het materiaal van Routeplanner, maar ook om je les mee op te starten, ideeën te krijgen hoe je actualiteiten behandelt in jouw les en inspiratie op te doen voor de persoonsvorming van jouw studenten.

Hebben jullie ook een visie?

Jazeker! ROC Friese Poort is een christelijk geïnspireerde en waardengedreven school waar studenten en collega’s van alle culturen en levensoriëntaties welkom zijn. Diversiteit inspireert en verrijkt ons en nodigt uit tot gesprekken over wat het leven waarde(n)vol maakt. Wij staan voor een respectvolle omgang met elkaar en stimuleren studenten om vorm te geven aan een betekenisvol leven. Dit vraagt om medewerkers en studenten die hieraan een actieve bijdrage willen leveren en hierover het gesprek willen voeren. Vanuit deze visie wordt TEEZR.nl gevuld. De redactie plaatst content die prikkelend is, uitnodigt tot dialoog, aanzet tot nadenken en verbinding als doel heeft.