Minister-President, een baan voor een baas.

Na bijna veertien jaar krijgt Mark Rutte een opvolger. Een nieuwe baas, wat zou deze persoon moeten kunnen volgens jou? En wat maakt het een goede leider?


Wie kan er in Nederland Minister-President worden?

Het antwoord is iedereen. Mits je de Nederlandse nationaliteit bezit. Er komt een nieuwe leider te zitten in het torentje in Den Haag, maar wie en wat moet deze persoon allemaal kunnen, wat moet de werkervaring zijn, welke eigenschappen moet deze persoon bezitten? De Minister, ook wel Premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie heeft de Premier een sturende rol in het regeringsbeleid en wordt hij of zij soms het gezicht van de regering genoemd.

In het Torentje bevindt zich sinds 1982 de werkkamer van de minister-president. De Trêveszaal is de vaste vergaderzaal van de ministerraad en wordt gebruikt voor officiële ontvangsten. De Statenzaal wordt gebruikt als lunch- of koffiekamer tijdens vergaderingen van de ministerraad.

Wat vind jij dat een Minister-President moet kunnen?

Weet je wie nu naar voren is geschoven om Minister-President te worden?

Wat is de functieomschrijving?

De Minister-President handelt in het belang van het regering en is vaak de beslissende factor tijdens het maken van besluiten. Daarnaast heeft de Minister-President de belangrijke taak om alle activiteiten te overzien, om ervoor te zorgen dat de missie van de organisatie overeind blijft.

Schrijf in groepjes een functieomschrijving voor onze nieuwe Minister-President om Nederland een goed te vertegenwoordigen in de toekomst

Beschrijf wat deze persoon moet kunnen volgens jullie

Beschrijf welke eigenschappen deze persoon moet bezitten volgens jullie

Beschrijf dingen die jullie nog meer belangrijk vinden om deze baan te kunnen krijgen

Deel de functie omschrijving met klas door een vacature te presenteren voor deze baan