Terug

MOED & TRADITIES

Moed is één van de vier kardinale deugden, naast verstandigheid, rechtvaardigheid en gematigdheid. Het verwijst naar het verdedigen van onze belangrijkste waarden. Naar handelen volgens wat goed is. Een moedig persoon toont zich betrokken bij het welzijn van de ander.
Stel, iemand wordt lastig gevallen in de supermarkt omdat diegene een hoofddoekje draagt. Wat is dan jouw meest natuurlijke reactie? Maakt dat van Moed een rationele, weloverwogen handeling of een intuïtieve daad?


“Moraal bestaat niet uit een set van regels die ons wordt opgelegd, maar is een zaak van navolging van inspirerende voorbeelden.”

Mechteld Jansen

GESPREKSSTARTERS

LEES, LUISTER & BEKIJK