Terug

(ON)VEILIG LEERKLIMAAT OP SCHOOL?

Arie Slob is minister van Onderwijs en politicus van de ChristenUnie. Gisteravond deed hij een hele opvallende uitspraak. Van hem mogen reformatorische scholen namelijk homoseksualiteit afkeuren. Als ze dan tenminste een ‘veilig leerklimaat’ voor alle leerlingen hebben.

Verbijstering om homo-uitspraken Arie Slob

De uitspraken van minister Slob gisteren over religieuze scholen en homoseksualiteit zijn slecht gevallen bij onder meer belangenorganisatie COC. “Je kunt lhbti-jongeren niet afwijzen of hun ouders een verklaring daartoe laten tekenen”, zegt voorzitter Astrid Oosenbrug. “Als je jongeren ermee schaadt, heeft het niet zoveel meer met de vrijheid van meningsuiting te maken.”

‘Niet meer veilig’

“Wanneer je wordt afgekeurd om wie je bent, voel je je per definitie niet meer veilig”, twittert cabaretier Claudia de Breij. Ze schrijft dat haar middelbare school haar destijds juist steunde toen ze uit de kast kwam.

Docenten die vanuit hun christelijke grondslag jongeren die uit de kast komen of gekomen zijn steunen.. Kan dat? Kun je vanuit je christelijke geloof mensen met een andere geaardheid steunen?

Bij deze kwestie komen drie grondrechten met elkaar in botsing: het verbod op discriminatie, de vrijheid van onderwijs en van godsdienst. Christelijke scholen zijn vrij om hun levensvisie te uiten en om invulling te geven aan hoe er les wordt gegeven. Maar er is ook een verbod op discriminatie en volgens het COC worden hier lhbti’ers gediscrimineerd.

Tim Hofman vindt er wat van en komt op twitter in actie.

Schrijf , zoals Tim Hofman in zijn tweet adviseert, een nette mail, dus zonder gescheld, met je mening, ervaringen en gevoelens. Hop!

Sta je achter Tim Hofman en vind jij het ook echt niet kunnen?

Onderteken dan deze brief:

In Nederland zou je vrij moeten zijn wie je wilt zijn. Je mag niet gediscrimineerd worden om je wie bent, ongeacht je sekse, ras, handicap of seksuele oriëntatie. Dat is de kern van het eerste artikel van onze grondwet.

Helaas zijn er ook artikelen in diezelfde grondwet die deze vrijheden aan banden kunnen leggen. Zo zorgt artikel 23 ervoor dat orthodox religieuze scholen de ruimte hebben om bijvoorbeeld homoseksualiteit af te keuren.

De handreiking die u, minster Slob, doet is niet voldoende. Het afkeuren van verklaringen waar homoseksualiteit wordt afgewezen lost het probleem niet op. Zolang er niet fundamenteel over artikel 23 over wordt gesproken, zal dit blijven gebeuren.

Het probleem is artikel 23. De ruimte die de wet biedt is niet langer goed te praten. Wij staan voor de vrijheid ín onderwijs. Natuurlijk, je ouders kunnen je thuis hun (streng-godsdienstige) opvattingen meegeven, maar school moet de vrijheid bieden om als leerling je eigen levensvisie te ontwikkelen. Het is de plek waar kinderen kunnen oefenen met democratische en universele grondwaarden, en waar ze veilig zijn om zichzelf te zijn. Dat is goed voor henzelf, én goed voor onze samenleving.

We roepen de Tweede Kamer en de regering op, met minister Slob voorop, om nog voor de Tweede Kamerverkiezingen dit debat te starten – desnoods met een staatscommissie. En laat het volgend Kabinet werk maken van een herijking van artikel 23 van de grondwet.

Boris van der Ham
Voorzitter Humanistisch Verbond

Tim Hofman
programmamaker

Vind jij het acceptabel als scholen afwijzing propageren van mensen om hun seksuele oriëntatie?

Je geaardheid hoort (zoals bij iedereen) bij je identiteit, bij de diepste laag van wie je bent. Als dat afgekeurd kan worden, is dan het leerklimaat op school voor iedereen nog veilig?

Waarom zou een school ouders expliciet vragen kinderen te discrimineren? Kun jij een goede reden bedenken?

Wat zou je tegen Onderwijs-minister Arie Slob willen zeggen?

Na alle ophef heeft de minister zelf gereageerd met onderstaand bericht: