Rouw is rauw foto expositie

9 gezichten. 9 verhalen van docenten en studenten van Firda over de wijze waarop rouw en verlies onderdeel is geworden van hun leven. Een ieder van hun heeft een uniek verhaal en toch zijn ze verbonden. Het ´leren´ omgaan met verlies is die verbindende factor net zoals de dankbaarheid voor het leven en alles wat zich daarin laat zien en voelen. Deze verhalen zijn vanaf maandag 27 maart hier op Teezr.nl te zien en te lezen.


We willen jou ook op school laten ervaren dat er ruimte is voor het gesprek, voor het delen van je ervaringen. Dat alles welkom is. alles wat je tegenkomt in het leven, dus ook de rauwe ervaringen.

Elk verhaal heeft een einde, maar elk einde is een nieuw begin.

Lees en bekijk vanaf volgende week de verhalen en foto’s van Roos de Vries, Ayla Bunch, Marcelle Balk, Lyke Tijbout, Froukje de Vries, Elly Broos, Corina Kramer, Ageeth Jaasma & Aeryn van den Aker. Zij delen hun verhaal en nodigen jou uit hetzelfde te doen.

Deze unieke rouw expositie is onderdeel van de rouw week op locatie Wilaarderburen in Leeuwarden en ontwikkeld door O3 Leeuwarden. Werkgroep Brede Vorming vroeg ons deze unieke expositie te ontwikkelen vanuit de ambitie rouw en verlies binnen de school te normaliseren.

Professioneel fotograaf Menno de Boer die ieder model de tijd en aandacht gaf die nodig was om tot dit resultaat te komen was onmisbaar in het proces zoals ook de gesprekken met alle jonge mensen, docenten Hilde Feenstra en Theo Adema en alle andere mensen die op hun manier een bijdrage hebben geleverd aan deze expositie.

Bijzondere dank gaat uit naar alle modellen, tevens medewerkers en studenten van ROC Friese Poort, die zich in alle kwetsbaarheid lieten vastleggen en hun verhaal deelden. Jullie allemaal zijn van onschatbare waarde.

De expositie is van 20 maart tot 31 maart te zien op locatie Egelantierstraat 70, van 12 april tot 31 april op locatie Anne Wadmanwei 6 en van 23 mei tot 8 juni op locatie Wilaarderburen 1 te Leeuwarden. Locatie Dokkum volgt.

Naast de foto’s van de expositie vind je een QR code. Als je deze scant kom je bij het verhaal van diegene op de foto.