Rutte, ik stuur je wel een tikkie!

Studiefinanciering is iets waar je als student te maken mee kan krijgen. Maar het is niet altijd even makkelijk om te weten waar je nou eigenlijk recht op hebt. Daarnaast verandert er elk jaar wel iets. Hoe zit het ook alweer?


Er is al eerder een bericht verschenen over studiefinanciering.

Dit bericht is gebaseerd op de informatie die op dat moment beschikbaar was. Maar zoals hierboven beschreven staat, verandert dit nog wel eens. Dit jaar komt er een grote verandering aan wat betreft stufi voor HBO studenten; de basisbeurs komt terug en het leenstelsel wordt eruit geknikkerd.

Let op! Voor het mbo is de basisbeurs nooit afgeschaft!

Hoe zat dat ook alweer….

De basisbeurs hebben we al eerder gehad in Nederland, maar in 2015 werd het leenstelsel ingevoerd. Bij de basisbeurs kregen HBO & WO studenten een bijdrage van de overheid van ongeveer 280 euro. Studenten die nog bij hun ouders woonden, kregen ongeveer 100 euro.

In 2015 veranderde dat. Er kwam een sociaal leenstelsel. Daarbij is de beurs altijd een lening, die moet worden terugbetaald. Wel krijgen studenten, van wie de ouders minder dan dertigduizend euro verdienen, een aanvullende beurs. Dit zorgde voor veel ophef.

Dit leenstelsel werd ingevoerd om 2 redenen:

  • – Wie studeert, investeert eigenlijk in zijn eigen toekomst. Dus… dat kun je prima zelf betalen!
  • – De kwaliteit van het onderwijs moest omhoog. Door deze lening kwam er meer geld beschikbaar voor hogescholen en universiteiten om het onderwijs te verbeteren.

Dit leenstelsel zorg voor nogal wat problemen. Zo zien mensen er tegenop om bijvoorbeeld door te gaan studeren, aangezien het financieel nogal wat is om door te leren. Studenten lopen schulden op. Uit onderzoek blijkt dat deze schulden leiden tot psychische problemen.

Een term dat ook vaak voorbij is gekomen in deze periode is kansenongelijkheid.

Wat zou daarmee bedoeld worden?

Pechgeneratie

Doordat het leenstelsel weer verandert wordt in een basisbeurs, wordt er gesproken over een ‘pechgeneratie’. Oftewel, de generatie die heeft moeten lenen, schulden heeft opgebouwd en daar eigenlijk niets voor terug zien. Er wordt gesproken over een ’tegemoetkoming’ voor deze studenten van ongeveer 1000 euro. En daar zijn de studenten boos over.

Waarom zouden de studenten hier boos over zijn? (antwoord zie je in het filmpje!)

Check het filmpje van NOS op drie. Duidelijk en overzichtelijk! (klik op: bekijken op YouTube)

En nu?

Zoals het er nu voor staat, komt de basisbeurs vanaf september 2023 terug. Dit is nog niet officieel, maar een voornemen van de regering.

Dat betekent dat je vanaf september 2023 als student elke maand een basisbeurs krijgt. Dit bedrag hoef je niet terug te betalen. Het is dus geen lening meer! Hoe dit er precies uit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk. Voor studenten in het hbo en het wo is het dus nog even afwachten hoeveel de basisbeurs gaat worden.

Euro, Geld, Betalen, Cash, Contant, Lenen, Lening

Denk je dat het hierdoor aantrekkelijker wordt om te gaan studeren?

Studiefinanciering aanvragen?