Terug

SNAP JIJ HET?

Een gesloopte bushalte, een kapotte prullenbak, rotzooi achterlaten op een strandje of het park, een pas geplant boompje knakken… Waarom Toch?

Dit weekend in de Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder is kwaad over de manier waarop er dit weekeinde is omgesprongen met recreatie- en natuurgebied Wellerwaard. Op Facebook plaatste de gemeente foto’s van troep die overal is neergesmeten en van vernielingen die er zijn aangericht.

Nog wat voorbeelden:

De oogst van 2,5 uur afval zoeken op een strandje aan de IJssel bij Kampen. Nico-Paul ten Hove deed het meeste werk, met zijn kinderen Bob en Stella (links) en buurmeisje Maud.

Twee afvalzakken met glasscherven, oude sokken en lege drinkpakken haalden deze kinderen met hun vader in 2,5 uur tijd van het strandje. Net als twee draagtassen met plastic, bierblikjes en frisdrankflessen, een half gesmolten bierkrat, 19 flessen waar sterke drank in heeft gezeten en vier barbecueroosters. Het strandje was afgelopen zondag een ‘vuilnisbelt‘. ,,Ik ben me wezenloos geschrokken. Ik kom wel vaker op dit strandje, maar dit was echt een dieptepunt.” 

Afval op strandjes velen een doorn in het oog (KampenOnline)
Vandalisme - Wikipedia
Vandalisme rond station Duiven
Maatschappelijke issue: Vandalisme | Public Design

Wat is vandalisme?

Vandalisme is het expres kapotmaken van dingen. De juridische definitie luidt: het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van een goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort. De dader moet dus de opzet hebben om genoemde vernieling te plegen en daarbij moet hij of zij dat wederrechterlijk doen, dus zonder toestemming/instemming van de eigenaar. Voorbeelden van vandalisme zijn onder andere de spiegels van auto’s aftrappen, bushokjes vernielen, verkeersborden kapotmaken, bloembakken omgooien, en graffiti.

Wat vragen;

Terwijl je opa een boodschapje doet, schopt een meisje voor de grap tegen zijn fiets. Als je opa de fiets van het slot haalt en weg wil fietsen, blijkt dat het wiel erg aanloopt. Hij kan er niet meer mee fietsen en moet dus lopend naar huis. Eerlijk?

Het is heerlijk weer en jij en je vrienden hebben het supergezellig gehad op een mooi plekje in het park. Als jullie weggaan laten je vrienden flessen en lege verpakkingen gewoon liggen. Er staat namelijk geen prullenbak dichtbij.. Wat doe jij?

Het dochtertje van je zus komt huilend naar je toe; tijdens het spelen op het strand heeft ze op een glasscherf van een bierflesje gestaan.. een flinke jaap in haar voet is het gevolg. Had ze gewoon beter moeten opletten?

Jouw hond heeft in het park afval gevonden en slikt blij de bakjes van de McDonald’s leeg. Je ziet nog net dat er een flink stuk plastic naar binnen gaat. Het dierenartsbezoekje kost je 85 euro. Wie is verantwoordelijk?

Heb jij wel eens iets vernield of ergens troep achtergelaten? Waarom deed je dat? Verveling? Frustratie? Drank? Groepsdruk? Iets anders? Vind je het zelf achteraf een goede reden?

Wat zijn de gevolgen van vandalisme?

Uitingen van vandalisme zijn geen halsmisdrijven. Maar ze kosten de maatschappij elk jaar wel veel geld. Zo kost het vervangen van een ruit van een bushokje € 310, kost een nieuw bushokje € 4080 en komt het vervangen van een brievenbus uit op zo’n € 950. Soms is de schade ook immaterieel. Zoals bij de vernieling van een kunstwerk of als een clubhuis wordt vernield waarvoor een vereniging lang heeft gespaard. Ook is het niet prettig wonen in een wijk met kapotte bushokjes of vernielde speeltoestellen.

Wie doen dit?

De grootste groep bestaat uit jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Het is niet zo dat de daders uit een bepaald milieu komen. Vernielen gebeurt door jongeren uit alle lagen van de bevolking.

10 – 12 jaar;

Bij de jongste vernielers wordt het wel ‘spelvandalisme’ genoemd. Die vernielingen gebeuren niet altijd per se opzettelijk, maar zijn het gevolg van een uit de hand gelopen spel.

12 – 16 jaar

Bij vandalen tussen de 12 en 16 jaar gaat het vaak om prestigevandalisme. Jongeren willen zich ten opzichte van elkaar bewijzen. Of het gebeurt uit pure verveling.

16 – 20 jaar

Jeugd boven de 16 jaar slaan doorgaans aan het vernielen uit frustratie. Groepsgedrag is een belangrijk aspect: onder invloed van de groep wordt vaak vandalisme gepleegd.

Wat doet de politie tegen vandalisme?

De politie houdt toezicht op plaatsen waar veel vernielingen worden gemeld. De politie verwijst jongeren van 12 tot 18 jaar naar Halt.

Hoe pakt Halt jonge vandalen aan?

De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt de jongere confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De jongere biedt excuus aan, vergoedt de schade en maakt specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken. Het aantal uren dat de straf duurt, is wettelijk vastgesteld. De jongeren moeten wel bekennen dat ze fout zijn geweest en instemmen met de afspraken die Halt met hen maakt. Zijn de jongeren alle afspraken nagekomen? Dan stuurt Halt een positief advies naar de politie. De zaak is hiermee afgedaan. Het Openbaar Ministerie stelt dan geen vervolging in en de jongeren krijgen ook geen strafblad.

Wat vind jij van de straf waarbij jongeren naar Halt worden verwezen? Leren jongeren die de fout in zijn gegaan hiervan?

Wie is aansprakelijk voor de schade die door vandalen wordt veroorzaakt?

Vind jij het terecht dat ouders van 14 – 18 jarigen opdraaien voor de kosten die gemaakt moeten worden door de vernielingen van hun zoon of dochter?

Wordt de dader niet gevonden, dan zijn de kosten voor de eigenaar van dat wat vernield is. Terecht? Stel dat het gaat om jouw eigendom dat kapot is door toedoen van een ander. Hoe voelt dat om voor de kosten (die vaak erg hoog zijn) op te draaien?

Stel dat er morgen aan jou gevraagd wordt wat volgens jou moet gebeuren om ervoor te zorgen dat jongeren minder vernielen en bewuster omgaan met hun omgeving (bijvoorbeeld hun eigen rotzooi meenemen als ze ergens gechilld hebben…) Wat zou jouw advies zijn?