Terug

INSLUITEN OF UITSLUITEN ?

Is onze school een ‘inclusieve samenleving’? Mag/kan iedereen meedoen?

In een inclusieve samenleving doet iedereen zoveel mogelijk mee, wordt iedereen opgenomen in de groep en niemand buitengesloten Inclusie gaat over hoe we met ‘de mix’, met de verschillen omgaan.

8 februari 2020 :

Het Coronavirus verspreidt zich de afgelopen weken in rap tempo over de wereld. In Nederland is het virus vooralsnog niet opgedoken, toch grijpen sommige mensen het virus aan om mensen met een Aziatisch uiterlijk uit te sluiten en te discrimineren.

Een studentencomplex van de Wageningen Universiteit is laatst beklad en besmeurd. ‘Chinezen, sterf’ stond in een lift van het complex geschreven. Ook is de lift besmeurd met ontlasting.

Uitgesloten worden

Hier gaat het over Chinese studenten die worden uitgesloten, zelfs gediscrimineerd. Maar er zijn nog veel meer groepen die zich vaak buitengesloten voelen. Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van meedoen aan de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door een beperking zijn, of door leeftijd, maar ook door etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Armoede en laaggeletterdheid kunnen ook redenen zijn waardoor mensen buitengesloten worden.

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit, een samenleving waarin mensen met een beperking, een andere huidskleur, geloofsovertuiging of levenswijze allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd. Waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden.

Persoonlijke, Netwerk, Sociale Media, Fotoalbum, Wereld

Verschillend zijn en er allemaal bij horen; kan dat?

Is onze school een ‘inclusieve samenleving’? Mag/kan iedereen meedoen?

Wie bedoel je met iedereen en wat bedoel je met ‘meedoen’?

Waarom sluiten we mensen buiten? Wat maakt dat we dat soms doen?

Kun je je voorstellen hoe pijnlijk het is om te worden buitengesloten door een groep waar je wél graag bij hoort?