Culturele diversiteit: Wat is jouw verhaal?

Zondag is de Internationale dag Culturele Diversiteit. De komende week besteden we op onze school daar aandacht aan. Wij willen namelijk graag dat iedereen zich op onze school welkom voelt. Maar voelt iedereen dat ook zo? Is onze school een ‘inclusieve samenleving’? Mag/kan iedereen meedoen? Wat weten we van elkaar? Wat is jouw verhaal?


Wat betekent Culturele Diversiteit?

Diversiteit gaat over verschillen die we met elkaar kunnen ervaren. Het gaat over de verschillen die we zien (huidskleur, man/vrouw, leeftijd) en wat we niet zien (gender, religie, cultuur, karakter, overtuigingen, politiek, etc.). Diversiteit gaat ook over de mix van verschillen tussen mensen: demografisch (leeftijd, religie, gender, seksuele diversiteit, cultuur), fysieke mogelijkheden, maar ook over verschil in karakters, opleidingsniveau, vakgebieden, organisatiecultuur, etc. Kortom, diversiteit gaat over alle verschillen tussen mensen.

Diversiteit wordt door sommige mensengezien als een mooi verhaal, vol kansen, creativiteit, muziek en lekker eten. Er zijn ook mensen die er moeite me hebben . Bijvoorbeeld wanneer je het gewoon echt niet eens bent met de ander. Of wanneer je bang bent . Of wanneer je niet over de liefde van je leven kunt praten, omdat in jouw homo’s worden uitgelachen. Of wanneer je voelt dat je vanwege jouw afkomst minder kansen krijgt dan anderen.

Hoe denk jij over culturele diversiteit?

Mensen zoeken mensen op die op henzelf lijken. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Zo zijn we nu eenmaal. We beschermen ons eigen volk eerst, hebben duidelijke grenzen en bouwen muren om ons te beschermen. Diversiteit is lastig, geeft gedoe, moet je niet willen.
Samenleven met al die culturele diversiteit; ik vind het lastig!

Mensen zijn nu eenmaal anders. Dat is altijd zo gewest en zal altijd zo blijven. Zo zijn we nu eenmaal. Mensen hebben altijd contact met elkaar gezocht; voor de handel en voor de groei en delen van kennis en overtuigingen. Diversiteit is leuk, geeft energie, moet je opzoeken.
Samenleven met diversiteit kan wel!

Vragen om over na te denken en te bespreken met anderen.

Heb jij wel eens met diversiteit te maken gehad? Zeg niet te snel nee… weet je te zeker?

Heb je er nog mee te maken? Hoe? Wat vind je het meest lastig?

Ken jij mensen in jouw omgeving die te maken hebben met diversiteit? Wat vind je daarvan?

Zijn er onzichtbare dingen over jezelf houd jij wel eens voor je? Waarom praat je er niet over?

Hoe goed ken jij je klasgenoten? Wat is jouw en zijn/haar verhaal? Ga eens met elkaar in gesprek en leer elkaar kennen. Misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan verschillen?

Is onze school een ‘inclusieve samenleving’? Mag/kan iedereen meedoen?