Veel debatplezier!

Een debat is een manier van discussiëren, waarbij het de bedoeling is dat een stelling verdedigd of juist bestreden wordt.


Door te debatteren bouw je aan je woordenschat. Je wordt mondiger, leert beter je verhaal te doen en dat doe je dan op een actieve, uitdagende manier door over actuele maatschappelijke vraagstukken na te denken. Ook leer je je te verplaatsen in de ander en daarmee ook kritisch na te denken over jouw eigen ideeën.

De woordentrein


Met de woordentrein oefen je het spreken voor een groep. Daarnaast leer je snel reageren en verbanden leggen, improviseren en een minuut volpraten. Een goede opwarmer voor een debat of spreken voor de klas!

Bron: www.schooldebatteren.nl

De woordentrein gaat als volgt:

Studenten zitten naast elkaar en de docent (of een andere student) bedenkt een woord voor de eerste student. Hij of zij moet hier 1 minuut over praten (je kunt ook kiezen voor 30 seconden om het makkelijker te maken). Na 1 minuut roept de docent een nieuw woord. De tweede student moet vervolgens 1 minuut over dit woord praten, maar mét een duidelijke verbinding tussen het eigen woord en het woord van de voorganger. De eerste student is dus eigenlijk het begin van de machine.

Stap 1
Na 1 minuut roept de docent een nieuw woord voor de tweede student. Zij of hij gaat staan en neemt het woord. Moeilijk? Help elkaar!

Stap 2
De docent drukt op een bel als de tijd voorbij is en voordat hij/zij het nieuwe woord roept, om het spelelement te vergroten.


Voorbeeld
De eerste student krijgt als woord ‘pindakaas’. Deze student praat één minuut over pindakaas, waarna de docent het volgende woord roept: “Mes!” De tweede student begint zijn of haar minuut praten met de
zin: “Pindakaas kun je smeren met een mes”; en praat vervolgens door over messen.

Bedenk met elkaar een woord voor de eerste student. Iedere student praat een minuut vol.

Voor de vaart in de oefening is het misschien een goed idee om de groep in groepjes te verdelen.

En dan nu met elkaar in gesprek; veel debatplezier!

Kies samen een stelling en projecteer deze met een timer op het digibord om het debat direct te starten.

Zie de stellingen hieronder.

Eens of niet? Hoezo?