Vooroordelen en stereotypen

Ben jij je bewust van je eigen vooroordelen en stereotypen? Is het altijd wat het lijkt?


Hoe beoordeel je iemand als je hem of haar voor de eerste keer ontmoet? Het is normaal om van iedereen die je tegenkomt een beeld te vormen. Dat gebeurt vanzelf, daar kun je niet veel aan doen. Toch heb je dan te maken met vooroordelen.

Een vooroordeel is een mening die niet op feiten, kennis, ervaring of waarneming is gebaseerd. Iedereen heeft vooroordelen. Jij ook! Vooroordelen zijn handig, omdat je hiermee overzicht houdt. Maar ze hebben ook invloed op hoe we ons gedragen tegenover bepaalde mensen. Dan kan het oneerlijk en zelfs gevaarlijk worden.

Pizza Verdi

Pizza Verdi is een spannende korte speelfilm (7.45 minuten), die jou confronteert met je eigen vooroordelen.

Klopt de eerste indruk of had je het helemaal mis?

In welke situatie had jij een vooroordeel, maar wilde/moest je later je mening bijstellen?

Kleurenblind

Vooroordelen zijn ideeën en meningen die je in je hoofd hebt ontwikkeld over bepaalde groepen, zoals mannen en vrouwen, en mensen met een andere huidskleur of religie; eigenlijk een soort van kleurenblindheid. Veel mensen zijn zich vaak niet goed bewust van hun vooroordelen. Of ze vinden dat ze alles moeten kunnen zeggen. Als je je laat leiden door je meningen, en je ideeën niet op feiten baseert of nooit bijstelt, kunnen vooroordelen heel vervelend worden.

Heeft iemand jou wel eens gekwetst met zijn of haar woorden?

Heb je door jouw woorden het wel eens moeilijk gemaakt voor een ander?

Vooroordelen en stereotypen

Heb jij wel eens een vooroordeel gehoord over jezelf of over een groep waar je bij hoort of bij wilt horen?

Dan weet je dat kwetsende en beledigende opmerkingen keihard kunnen aankomen. 


SDG 10 Ongelijkheid verminderen.

Gelijke kansen voor iedereen betekent ook dat we elkaar allemaal gelijk behandelen. En dat we dus niet discrimineren. In 2022 voelde 12,1% van de bevolking in Nederland (15+) zich ‘lid van een gediscrimineerde groep’. Dat cijfer is gestegen ten opzichte van eerdere jaren en het is natuurlijk pas laag genoeg als het op nul staat.