Terug

WAT WEET JIJ VAN DE VVD?

Weet jij het verschil tussen bijvoorbeeld de VVD en de PVV? Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren een mening hebben, maar eigenlijk maar bar weinig weten van de verschillen tussen de partijen. Jongeren vinden het ook vaak moeilijk hun mening te onderbouwen met echte argumenten. Geldt dat ook voor jou? Een ander napraten is natuurlijk ook een optie, maar wil je dat? Politiek gaat over jouw toekomst!

Iedere week staat hier een andere politieke partij centraal. Om een mening te kunnen vormen heb je informatie nodig. Je maakt kennis met een aantal standpunten van de verschillende politieke partijen. Hoe denken de partijen over onderstaande onderwerpen?

 • Veiligheid
 • Immigratie
 • Discriminatie
 • Milieu
 • Zorg
 • Religie

De VVD

Deze week wordt de VVD uitgelicht. De VVD is op dit moment de grootste partij in de Tweede Kamer.

De VVD staat voor; vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen.

Kijk mee naar de wekelijkse persconferentie van premier Rutte | RTL Nieuws
Sinds 14 oktober 2010 is Mark Rutte minister-president van Nederland en minister van Algemene Zaken. Hij is de politiek leider van de conservatief-liberale Volkspartij voor Vrijhei
d en Democratie; de VVD.

De standpunten van de VVD:

https://www.facebook.com/VVD/videos/3317759295011341/
IMMIGRATIE
VEILIGHEID
DUURZAAMHEID

ZORG
 • Of je nu oud bent of jong, arm of rijk, ziek of gezond: dankzij de zorgverzekering kan iedereen rekenen op dezelfde goede zorg. 
 • Abortus is in Nederland toegestaan, onder strenge voorwaarden. Een vrouw kan tot 24 weken in de zwangerschap om abortus vragen. Die moeilijke en verdrietige keuze maakt de vrouw zelf. Daar heeft zij haar eigen redenen voor. Wij oordelen daar niet over.
 • Euthanasie. Mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, kunnen er in Nederland voor kiezen om hun leven te beëindigen. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen zelf die keuze hebben.
DISCRIMINATIE
 • Nederland is een land waar je in vrijheid kunt zijn wie je bent. Iedereen is gelijkwaardig.
 • Discriminatie op basis van afkomst, geslacht, geaardheid, geloof, leeftijd of wat dan ook accepteren we absoluut niet.
 • We koesteren onze vrijheden, die ons land zo fijn maken om in te leven.

RELIGIE
 • De VVD heeft een neutrale houding tegenover religie. Die neutrale houding betekent ook dat de overheid geen subsidie geeft aan gebedshuizen, geloofsgemeenschappen, religieuze activiteiten en dialogen tussen vertegenwoordigers van religie.
 • Iedere Nederlander heeft de vrijheid te geloven wat hij of zij wil.
 • Regels maken geen einde aan discriminatie, mensen wel. Geef het goede voorbeeld.

Wat vind jij /vinden jullie van de volgende standpunten:

Regels maken geen einde aan discriminatie, mensen wel. Geef het goede voorbeeld.

Immigranten moeten opgevangen in eigen regio, niet in Europa.

Wij willen dat mensen op veel meer wegen 130 mogen rijden. Dat rijdt een stuk prettiger en zorgt ervoor dat het verkeer beter doorstroomt. 

Mensen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Wij willen niet dat de overheid alles wat slecht is voor mensen maar moet verbieden. Het gedoogbeleid voor softdrugs past daar goed bij.

Abortus is in Nederland toegestaan, onder strenge voorwaarden. Een vrouw kan tot 24 weken in de zwangerschap om abortus vragen. Die moeilijke en verdrietige keuze maakt de vrouw zelf. Daar heeft zij haar eigen redenen voor. Wij oordelen daar niet over.

Nederland is een land waar je in vrijheid kunt zijn wie je bent. Iedereen is gelijkwaardig.

Wat vind je sterke standpunten van de VVD? Geef 2 voorbeelden en leg je mening uit.

Wat vind je minder sterke standpunten van de VVD? Geef 2 voorbeelden en leg je mening uit.

Zou je op de VVD stemmen?