Terug

WAT WEET JIJ VAN 50PLUS?

Weet jij het verschil tussen de verschillende politieke partijen in Nederland? VVD, GroenLinks, CDA, PVV, SP, waar staan zij voor en wat zijn hun standpunten? Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren een mening hebben, maar eigenlijk maar bar weinig weten van de verschillen tussen de partijen. Jongeren vinden het ook vaak moeilijk hun mening te onderbouwen met echte argumenten. Geldt dat ook voor jou? Een ander napraten is natuurlijk ook een optie, maar wil je dat? Politiek gaat over jouw toekomst!

Iedere week staat hier een andere politieke partij centraal. Om een mening te kunnen vormen heb je informatie nodig. Je maakt kennis met een aantal standpunten van de verschillende politieke partijen. Hoe denken de partijen over onderstaande onderwerpen?


50PLUS

Deze week wordt de politieke partij 50PLUS uitgelicht. 50PLUS is een partij, die opkomt voor de belangen van personen van vijftig jaar en ouder. In deze samenleving worden we steeds ouder en gelukkig vaak ook gezonder oud. Dit betekent dat de samenleving daar dan ook op ingericht moet worden op het gebied van werk, veiligheid, wonen en zorg. Liane den Haan is sinds kort de nieuwe lijsttrekker van 50PLUS.

“Ik wil de positie van de helft van Nederland, de ouderen, versterken en me ook gaan inzetten voor de andere helft, mensen die nog niet oud zijn”, aldus Liane den Haan.

De standpunten van 50PLUS:

50PLUS wil ervoor zorgen de huidige en toekomstige generaties ouderen goed oud kunnen worden in Nederland. Ouderen die onderdeel blijven van onze samenleving, met een passend pensioen, in een geschikte woning en met een goede gezondheidszorg. Goed ouderenbeleid is namelijk niet alleen het belang van ouderen zelf, maar een belang van ons allemaal! Van jong en oud, rijk en arm, ziek of gezond.

Jij wilt toch ook oud worden in een samenleving die daarop is ingericht?

IMMIGRATIE
VEILIGHEID
MILIEU
ZORG
GELIJKWAARDIGHEID
RELIGIE

“Nederland is een prachtig land met normen en waarden die ik koester. Een land met verschillende culturen, waar we vrijheid van religie hebben, het eerste land op de wereld dat het burgerlijk huwelijk openstelde voor homo’s en lesbiennes. Het land van respect en tolerantie, met vrijheid van meningsuiting en democratie.”
volgens fractievoorzitter Corrie van Brenk – 12 november 2020

In Nederland leven we in vrijheid. We kunnen zijn, wie we willen zijn. 50PLUS vraagt iedereen om onze vrijheden met de daarbij horende normen en waarden te accepteren.

Wat vind jij /vinden jullie van de volgende standpunten:

Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten Nederland verlaten.

Iemand die een weerloze oudere als doelwit heeft, moet een zwaardere straf krijgen.

Leeftijdsdiscriminatie moet worden opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, net zoals discriminatie op grond van ras, godsdienst of geslacht.

Wat vind je sterke standpunten van 50PLUS? Geef 2 voorbeelden en leg je mening uit.

Wat vind je minder sterke standpunten van 50PLUS? Geef 2 voorbeelden en leg je mening uit.

Zou jij op 50PLUS stemmen?