Terug

WAT WEET JIJ VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE?

Weet jij het verschil tussen de verschillende politieke partijen in Nederland? VVD, GroenLinks, CDA, PVV, SP, waar staan zij voor en wat zijn hun standpunten? Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren een mening hebben, maar eigenlijk maar bar weinig weten van de verschillen tussen de partijen. Jongeren vinden het ook vaak moeilijk hun mening te onderbouwen met echte argumenten. Geldt dat ook voor jou? Een ander napraten is natuurlijk ook een optie, maar wil je dat? Politiek gaat over jouw toekomst!

Iedere week staat hier een andere politieke partij centraal. Om een mening te kunnen vormen heb je informatie nodig. Je maakt kennis met een aantal standpunten van de verschillende politieke partijen. Hoe denken de partijen over onderstaande onderwerpen?


FORUM VOOR DEMOCRATIE

Deze week wordt Forum voor Democratie (FvD) uitgelicht. Forum voor Democratie is een politieke partij met liberaal-conservatieve standpunten. Liberaal-conservatief…..wat is dat? Dit is een partij die pleit voor het behoud van de waarden en normen in een land. FvD wordt vaak als rechts-populistisch en nationalistisch beschouwd. Dit zijn partijen die sterk vaderlandsgezind zijn en pretenderen altijd te spreken namens ‘de mensen’ of ‘het volk’. FvD werd in 2015 opgericht en staat onder leiding van Thierry Baudet.

De standpunten van FvD:

Forum voor Democratie steekt haar mening niet onder stoelen of banken. FvD vindt de immigratie in Nederland ongecontroleerd, het onderwijs steeds slechter worden en het zorgstelsel onhoudbaar. FvD wil niet alleen de symptomen hiervan aanpakken, maar richt zich voornamelijk op de achterliggende oorzaak: het politieke systeem in Nederland! FvD vindt dat het Nederlandse volk meer inspraak moet krijgen in politieke besluiten en er zou minder invloed moeten zijn van de Europese Unie. Het houden van referenda (=volksstemming) zou het Nederlandse volk meer inspraak kunnen geven en daarmee ‘het partijkartel’ doorbreken.

‘Partijkartel’ is een veel gebruikt woord door partijleider Thierry Baudet, maar wat is partijkartel eigenlijk?

IMMIGRATIE
VEILIGHEID
MILIEU

Het is een teken van beschaving dat we goed omgaan met de dieren in onze omgeving”

Forum voor Democratie
ZORG
GELIJKWAARDIGHEID EN RELIGIE

Een groot gedeelte van deze informatie is afkomstig van de website www.fvd.nl.

Wat vind jij /vinden jullie van de volgende standpunten:

Bij het plegen van drie ernstige geweldsmisdrijven volgt een levenslange gevangenisstraf (three-strikes-you’re-out’-systeem).

FvD wil meer inspraak van het volk en een andere verkiezingen. Ze willen de Nederlandse kiezer twee stemmen te geven, namelijk: één stem  voor de minister-president en één stem op de politieke partij van zijn voorkeur.

Iedereen mag geloven wat men wil en iedereen heeft het recht de overtuigingen en godsdiensten te bekritiseren.

Wat vind je sterke standpunten van Forum voor Democratie? Geef 2 voorbeelden en leg je mening uit.

Wat vind je minder sterke standpunten van Forum voor Democratie? Geef 2 voorbeelden en leg je mening uit.

Zou jij op Forum voor Democratie stemmen?

Forum voor Democratie heeft ook een jongerenorganisatie. Ontmoet andere leden en praat samen over de standpunten van FvD.