Terug

WE GAAN ER EVEN TUSSENUIT!

Maar Teezr komt terug. En hoe! We werken achter de schermen hard aan en vernieuwde versie van Teezr. Dit is waarom je in september zeker weer een kijkje komt nemen;

ROC Friese Poort is een christelijk geïnspireerde en waardengedreven school waar studenten en collega’s van alle culturen en levensoriëntaties welkom zijn. Diversiteit inspireert en verrijkt ons en nodigt uit tot gesprekken over wat het leven waarde(n)vol maakt. Wij staan voor een respectvolle omgang met elkaar en stimuleren studenten om vorm te geven aan een betekenisvol leven. Dit vraagt om medewerkers en studenten die hieraan een actieve bijdrage willen leveren en hierover het gesprek willen voeren. Vanuit deze visie wordt TEEZR.nl gevuld. De redactie van Teezr plaatst content die prikkelend is, uitnodigt tot dialoog, aanzet tot nadenken en verbinding als doel heeft.

Dus, tot in september!