Terug

WEEK TEGEN PESTEN; SAMEN AAN ZET

In de Week Tegen Pesten 2020 (van 21 t/m 25 september) staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal. Nu iedereen elkaar een tijd niet heeft gezien is het belangrijk om weer (nieuwe) normen te stellen en in de klas te bespreken hoe je met elkaar wilt omgaan. Zo zorg je samen voor een goede sfeer in de groep, zodat er minder behoefte is om te pesten. Jullie zijn samen aan zet!

“Het ‘normale’ proces van met elkaar opgroeien, leren en contact hebben met elkaar hield in maart vanwege Corona abrupt op. Het nieuwe schooljaar zal meer dan andere jaren van iedereen extra aandacht vragen om opnieuw een groep te vormen. ”

Marijke van der Zalm – projectleider Week Tegen Pesten

Aan de slag in de klas in de Week Tegen Pesten?

Met de gratis materialen via onderstaande knop kun je direct aan de slag met het werken aan positief gedrag en een fijne sfeer in de klas. Het materiaal rond het motto Samen aan zet van de Week Tegen Pesten 2020 heeft o.a. lessen, games en een e-book voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.