Terug

WIJ ZIJN DE HERDERS

Op het moment dat Jezus wordt geboren, is er nergens plek voor hem. Stad en land is uitgetrokken om op bevel van de keizer zich te laten registreren. Zo zijn ook Jozef en de hoogzwangere Maria op pad gegaan om zich in te laten schrijven. Ze maken de reis van Nazareth naar Bethlehem.

Maria heeft het zwaar. Een lange tocht op een ezel. Wanneer ze aankomen in de stad, is alles vol. Geen hutje, hotelletje of hostel meer te vinden. Uiteindelijk strijkt een herbergier over zijn hart en laat ze overnachten in de stal. Tussen de dieren.
Die avond wordt Jezus geboren. Hij wordt in doeken gewikkeld en in een voerbak gelegd die normaal gesproken door de dieren gebruikt wordt om te eten.

De grote Koning wordt geboren, in stilte. Geen slingers. Geen feest. Geen bord in de tuin.

Vind je dit passend bij de geboorte van een persoon waar een hele godsdienst op gebaseerd is?

Wat zou de betekenis hierachter zijn denk je?

Toch komen die avond herders op bezoek. Herders waren in die tijd een beetje het uitschot. Arme mannen. Maar vooral ook sterke mannen die het werk deden waar niemand op zat te wachten; op de schapen passen wanneer het donker is en de wilde dieren op zoek gaan naar hun prooi.

Stel je voor; je bent met je clubje op de schapen aan het passen. Het is koud. Donker. Je vecht tegen je slaap. Totdat er ineens een gigantisch Engelenkoor aan de hemel verschijnt.

Wat is jouw beeld bij engelen?

Je moet je voorstellen dat ze zich kapot zijn geschrokken. Het is niet zo dat je dagelijks engelen tegenkomt. Ze zijn bang. Ook hier vertelt een engel dat ze niet bang hoeven te zijn. De engel vertelt dat de Koning geboren is. Ook geeft hij aanwijzingen waar ze Hem kunnen vinden en hoe ze Hem kunnen herkennen.
Daarna verschijnt er een hemelleger aan engelen die samen het Ere zij God zingen.

En dan vertrekken de engelen weer. Waar eerst een gigantisch engelenleger vertelt over de geboorte, is het dan ineens weer stil en donker. De herders kijken elkaar eens aan. Wat is er net eigenlijk gebeurd?

Ze besluiten om op weg te gaan naar Bethlehem en te zien wat hun zojuist is verteld. In de bijbel staat: ‘En zij gingen met haast’. Geen tijd om vervanging te regelen voor het werk dat ze op dat moment aan het doen zijn. Geen tijd om te twijfelen. Ze gaan haastig en vinden Jezus in de kribbe.

Hoe lang de herders uiteindelijk zijn gebleven is niet bekend. Wat zouden ze besproken hebben met Jozef en Maria? Zou de verwondering niet overheerst hebben?
In de Bijbel staat dat ze wat ze hebben gezien overal bekend maakten. Iedereen die ervan hoorde verwonderde zich over de gebeurtenis.

Luister hier naar het verhaal met de zandtovenaar:

Wat is ‘verwonderen’?

Wanneer heb jij je voor het laatst ergens over verwonderd?

Wat is volgens jou het verschil tussen verwonderen en verbazen?

Uiteindelijk zijn de herder terug gekeerd. Hoe lang ze weg zijn geweest staat niet in de bijbel. Maar ze komen terug. Ze verheerlijken en loven God om alles wat zij gezien en gehoord hebben. Hun leven is voorgoed veranderd, denk je ook niet?

Bron: HSV. Lukas 2
Creatieve Preventie