Creatief denken

Kun je oefenen met creativiteit?


Je kent het wel, je krijgt een opdracht en één van de eisen is dat je een ‘creatieve’ oplossing bedenkt. Maar creativiteit is niet voor iedereen een knopje die je even ‘aan’ zet. Hoe doe je dat, creatief zijn? Kun je ermee oefenen?

Creatief zijn en out of the box denken zijn dingen die vaak van ons gevraagd worden. Dit betekent iets nieuws zien, iets nieuws vinden en iets nieuws doen of maken. Creativiteit is dus meer dan een manier van kijken, zien, denken of doen. Het vraagt je om verder te kijken en te denken, buiten de kaders om en niet direct aandacht geven aan het eerste wat in je opkomt. Kijk verder en probeer eens wat anders!

Ga aan de slag met creativiteit, daag jezelf en anderen uit om verder te kijken en te denken.

Tips om creatief denken te oefenen:

  1. Stel je oordeel uit! Het is niet toegestaan om (nu al) te analyseren, te beoordelen en te discussiëren.
  2. Lift mee op de ideeën van anderen. Samen kom je verder.
  3. Geef naïeve ideeën een kans. Niks veroordelen dus! Alles kan!
  4. Bedenk zoveel mogelijk antwoorden en/of ideeën per oefeningen. Het gaat nu eens om kwantiteit ipv kwaliteit!

Je creatieve brein wakker schudden? Ga oefenen!

Oefening 1:
Maak een zo lang mogelijke lijst over wat je allemaal kan doen met paperclips. Denk aan de tips die hiervoor gegeven zijn!
Hoeveel ideeën komen er klassikaal uit?

Oefening 2:
Wat is dit voor een doorgang?
Waar zou je deze doorgang kunnen vinden?
Wat gebeurt er als je er doorheen gaat?

Meer over dit onderwerp?

Bron: Creativiteit | Out of the box 6.2, Routeplanner 1/2