Terug

Over ons

ROC Friese Poort is een christelijk geïnspireerde en waardengedreven school waar studenten en collega’s van alle culturen en levensoriëntaties welkom zijn. Diversiteit inspireert en verrijkt ons en nodigt uit tot gesprekken over wat het leven waarde(n)vol maakt. Wij staan voor een respectvolle omgang met elkaar en stimuleren studenten om vorm te geven aan een betekenisvol leven. Dit vraagt om medewerkers en studenten die hieraan een actieve bijdrage willen leveren en hierover het gesprek willen voeren. Vanuit deze visie wordt TEEZR.nl gevuld. De redactie plaatst content die prikkelend is, uitnodigt tot dialoog, aanzet tot nadenken en verbinding als doel heeft.


Wat is TEEZR.nl en waar komt het vandaan?

TeezR is een website-applicatie van het practoraat brede vorming binnen ROC Friese Poort. Aan de hand van tien 21ste eeuwse vaardigheden biedt TeezR actuele content aan voor docenten en studenten over veel uiteenlopende sociale en maatschappelijke thema’s op het gebied van kunst, cultuur, economie, religie, filosofie, sport, ecologie, diversiteit, etcetera.

Wat is het doel achter Teezr.nl?

Wat we willen bereiken met TeezR is dat studenten niet alleen op school gestimuleerd worden zich breder te vormen, maar dat dit doorwerkt thuis, met vrienden, in de bus, op de stageplaats, in het park, etcetera (de levenssferen). Docenten en studenten kunnen op de site onderwerpen vinden die aansluiten op hun belevingswereld en die wij als school belangrijk vinden om te delen. De redactie plaatst content die prikkelend is, uitnodigt tot dialoog, aanzet tot nadenken en verbinding als doel heeft.


ROC Friese Poort is een inclusieve organisatie, waar iedereen zich welkom voelt en waar we met elkaar in gesprek gaan over alles dat het leven waardevol maakt. Zo komen we tot brede vorming van onze studenten, in wisselwerking met de directe omgeving, medemensen en de wereld. De brede vorming ofwel Bildung die ROC Friese Poort biedt, richt zich daarom op zingeving op drie niveaus:
 1. De student zelf: zichzelf leren kennen, met aandacht in het leven staan en ontdekken wat hun leven waardevol maakt. Belangrijke waarden hierbij:
  • Moed: je uitspreken en durven te zijn wie je bent.
  • Verstandigheid: werken aan je morele conditie, waarbij je rekening houdt met anderen.
 2. De ander: Wat kan de student betekenen voor mensen om zich heen? Hoe kan hij zijn talenten daarvoor inzetten? Belangrijke waarden hierbij:
  • Empathie: je inleven in anderen, begrip en aandacht hebben voor elkaar. Respect tonen voor de mening en de visie van anderen.
  • Rechtvaardigheid: aandacht besteden aan ethiek waarbij je belangen op een integere wijze afweegt.
 3. De wereld: Wat kan de student betekenen voor een betere en duurzamere wereld? Belangrijke waarden hierbij:
  • Rentmeesterschap: verantwoordelijk omgaan met de wereld. De aarde is niet van ons, we hebben de verantwoordelijkheid er goed voor te zorgen.
  • Solidariteit: opkomen voor en rekening houden met anderen, met minder bedeelden.

Aan welke criteria moet de content en selectie van onderwerpen van TEEZR.nl voldoen?

De redactie plaatst content die prikkelend is, uitnodigt tot dialoog, aanzet tot nadenken en verbinding als doel heeft. Het gaat om actuele onderwerpen, waarbij er altijd meerdere perspectieven zijn om te belichten. Het gesprek aangaan is het belangrijkste doel.


Ik heb een verzoek om te plaatsen op TEEZR.nl, kan dat?

Leuk dat je meedenkt en ook een bijdrage wilt leveren aan de invulling van TEEZR.nl. We zien je tip graag tegemoet via info@rocfriesepoort.nl t.a.v. TEEZR.

Ik heb zo mijn vraagtekens bij een bericht op TEEZR.nl. Waar kan ik dit kwijt?

Fijn dat je kritisch bent op de onderwerpen en inhoud die wij plaatsen. Dat helpt ons enorm om TEEZR.nl tot een succes te maken. Zou je je opmerkingen en vragen met ons willen delen via info@rocfriesepoort.nl t.a.v. TEEZR. Dan kunnen we contact met je opnemen.


Ik zie overal ‘Routeplanner’, waar vind ik meer informatie? 

Met het programma Routeplanner gaan studenten concreet aan de slag met het verwerven van 21ste eeuwse vaardigheden. Het lesmateriaal bestaat uit tien modules die in de vorm van een toolbox met oefeningen en opdrachten geordend zijn aan de hand van de 21ste vaardigheden. Er is lesmateriaal beschikbaar voor studenten op zowel niveau 3-4 als voor niveau 1-2. Het programma stimuleert studenten onder andere dat ze zich als Regisseur van hun eigen leven gaan opstellen, verantwoordelijkheid nemen, ondernemend gedrag tonen, denkvaardigheden ontwikkelen en zich kunnen inleven in mensen met een andere culturele en/of religieuze achtergrond. Het besteedt aandacht aan hun persoonlijke ontwikkeling en faciliteert hen actief om kritisch te reflecteren op hun eigen houding. Studenten leren met het programma veel over zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. Het biedt tal van handvaten om in de huidige, snel veranderende maatschappij succesvol te zijn in studie, werk en maatschappij. 

Meer weten over Routeplanner of interesse in het materiaal?

Neem contact op via info@rocfriesepoort.nl t.a.v. TEEZR.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.


Volg TEEZR.nl ook via