Mijn familieverhaal

Weet jij waar je vandaan komt?

In deze opdracht ga je op zoek naar jouw familieverhaal. Want hoe zit dat eigenlijk bij jou?

Deze opdracht is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Misschien weet jij niet waar je familie vandaan komt of zijn er andere redenen waarom deze opdracht lastig kan zijn. Overleg dit met je docent!

Waarom zou het goed kunnen zijn om je familieverhaal te schrijven?

Je gaat voor deze opdracht onderzoek doen naar je familie. Dan kun je natuurlijk denken aan je ouders en dichte familieleden, maar probeer ook een stapje verder te gaan. Ga in gesprek met je familieleden en kijk hoe ver je komt!

De omvang van het verhaal is minimaal twee A-4tjes en maximaal vijf. Om het beeld voor het familieverhaal aan te scherpen kun je bijvoorbeeld de volgende vragen gebruiken:

  • Wie zijn jouw familieleden? Hoe is jouw familie opgebouwd? Waar komt jouw familie vandaan?
  • Waar en wanneer ben jij geboren?
  • Wie zijn je ouders/broers en zussen? Waar wonen ze nu?
  • Hoe is je band met je familie? Zie en spreek je iedereen?
  • Waar ben je opgegroeid? Heb je daar altijd gewoond?
  • Wat is kenmerkend voor deze streek of stad?
  • Welke belangrijke gebeurtenissen hebben zich in jouw leven en/of familie afgespeeld?
  • Wat heeft dat voor jou en je familie betekent? Waar sta je nu?

Tips:

–> Neem de tijd voor deze opdracht

–> Ga er rustig voor zitten

–> Praat met je ouders, broers, zussen en andere familieleden

–> Beschrijf niet teveel details, het gaat om de grote lijnen.

–> Spreek met de docent af wanneer je je verhaal in moet leveren.

Vond je het schrijven lastig of juist niet?

Hoe heb jij het aangepakt en op welke manier ben je aan alle informatie gekomen?

Welke onderwerpen zijn naar boven gekomen? Wist je overal vanaf?

Jouw privacy wordt overigens gewaarborgd. Niemand komt te weten wat jij hebt opgeschreven als jij dat niet wil. Maak hier afspraken over in de klas!


Meer over dit onderwerp?

Bron; Routeplanner 3/4, 10.4.5.1 Levensovertuigingen en hun rituelen | Familieverhaal