Ondernemerschap of ondernemendheid?

Waar denk jij aan bij ondernemendheid?


Als we aan ondernemen denken, zien veel van ons gelijk €€€ tekens. Echter gaat het bij ondernemendheid niet altijd om geld. Hoe ondernemend ben jij eigenlijk?

Is dit ondernemen?

Tv-afleveringen ‘We doen het zelf wel’
In de aanloop naar het festival zendt Human zes tv-afleveringen uit van de serie ‘We doen het zelf wel’.  Anneloor van Heemstra en Susan Koenen volgen hierin verschillende initiatieven, waarbij actieve burgers zelf vorm geven aan hun gemeenschap, dorp of buurt. Nederland maakte kennis met scharrelondernemers in Breda, een ecodorp in Boekel, actieve initiatiefnemers in Kloosterburen en de buddies van Arnhem.

Wat betekent ondernemendheid volgens jou?

Welke gedachten en gevoelens roept het bij je op? Positief/negatief?

Wat betekent ondernemendheid voor jou, persoonlijk of in je omgeving?

Ben je ondernemend. Zo ja, waaruit blijkt dat?


Meer over dit onderwerp?

Bron; 9.1.4.5. Ondernemendheid | Jouw missie, Routeplanner 3/4