Creatief oefenen!

Creatieve sessie oplossingen bedenken!


Net als bij sport is het bij creatieve sessies een goed idee om iets te doen aan warming-up. Dat gaan we in deze oefening oefenen.

Bedenk of vraag de groep om een probleem. Kunnen jullie niets bedenken? Kijk dan eens in de onderstaande lijst:

1. Hoe zou je 10 miljoen euro besteden?
2.Het regent, stormt en het is ijskoud. De hond moet worden uitgelaten, maar jij wilt liever niet naar buiten. Hoe los je dat op?
3.Je ligt met een zeilboot op het IJsselmeer en de mast breekt af. Hoe kom je aan wal terwijl je geen motor of radio aan boord hebt?
4.Hoe kom je van 20 kilo overgewicht af zonder honger te lijden?
5.Hoe kan je iemand die niet van studeren houdt toch een diploma laten halen?
6.Wat kan je doen met een container vol soeplepels op een onbewoond eiland?
7.Hoe zorg je ervoor dat op een festival 3000 mensen een warme maaltijd hebben zonder dat er op het festivalterrein gekookt kan worden?
8.Je bent dringend toe aan vakantie, maar je bent blut. Hoe los je dit op?
9.Je beste vriend gaat trouwen. Hoe zorgen jullie ervoor dat dit een onvergetelijke dag wordt?

Maak groepjes van ongeveer 4 studenten. Leg een flap en wat stiften klaar. Laat elke groepje zoveel mogelijk oplossingen bedenken voor het gekozen probleem. Let op! Er zijn een aantal regels voor deze brainstormsessie:

De Brainstormregels

  1. Kwantiteit boven kwaliteit

Het gaat vooral om veel ideeën niet zozeer om de kwaliteit. Dat komt later.

  1. Uitstel van oordeel

Stel je oordeel uit, dus oordeel niet in de zin van: dat kan niet in Nederland, dat kan niet met huidige stand van de techniek etc.

  1. Waardering voor naïeve ideeën.

Je mag concepten benoemen en ingewikkelde oplossingen, maar in de brainstormfase is er ook grote waardering voor naïeve ideeën, ideeën die een jong kind zou bedenken.

  1. Kopiëren, associëren en stelen mag

Het hoeft niet je eigen idee te zijn, misschien heb je het vanmorgen in de krant gelezen, of denkt je buurman hardop, alles mag je noteren en zelfs zonder bronvermelding.

  1. Openheid in de groep, privacy naar buiten

De oplossingen worden bedacht in de veilige omgeving van de groep. Wie welk idee heeft geroepen blijft binnen de groep en is niet voor publicatie.

  1. Ideeën zijn van de groep, niet van het individu

De ideeën worden met bovenstaande regels bedacht door elkaar te inspireren, daardoor zijn de ideeën van de groep.

Bespreek met elkaar wat deze regels betekenen. En dan…. kunnen we starten!

Als er ongeveer 20 minuten voorbij zijn, gaan we op zoek naar het konijn met de pruimen!

Uitleg konijn met de pruimen:
Stel je voor. Je bereidt een heerlijk konijn met pruimen voor het kerstdiner. Als je dit gerecht maakt, mag je best wel creatief omgaan met de ingrediënten en dingen toe blijven voegen. Maar uiteindelijk gaat het toch om het konijn dat je eet. De ingrediënten verrijken het gerecht, maar hebben niet de overhand.
Kies in tweetallen of in een groepje een idee dat erg aanspreekt. Vervolgens gaat dit groepje bestuderen of ze dit fantastische idee (het konijn) kunnen verrijken/aanvullen met ander ideeën (pruimen) die opgeschreven zijn.

Specerijen, Lepels, Zout, Paprika, Ingrediënten

Vertel als groepje welke oplossing (konijn) je hebt gevonden/bedacht. Laat ook zien hoe je dit idee hebt verrijkt (pruimen).

Zijn er (bruikbare) oplossingen uit deze sessie gekomen?

Hoe vond jij deze manier van werken? Zou je dit vaker kunnen gebruiken?


Meer over dit onderwerp?

Bron; Routeplanner 3/4, 6.2 Probleemoplossend vermogen | Warming up oefeningen