Keuzes maken

Hoe doe jij dat, keuzes maken?


Je hele leven ben je bezig met keuzes maken. Wat ga je vanavond eten? Wat trek je aan? Welke opleiding ga je doen? Er is natuurlijk ook nogal een verschil tussen die twee, maar het blijft nog altijd een keuze maken.

Hoe zit dit bij jou? Maak je makkelijk keuzes?

Laat jij je beïnvloeden bij het maken van een keuze? Zo ja, door wie?

Overleg je wel eens met een ander, of maak je altijd zelf keuzes?

Keuzes, of ze nu groot zijn of klein, hangen samen met de vragen die je jezelf stelt. Hoe complexer de vragen hoe moeilijker ze zijn om ze te beantwoorden. Probeer complexe vragen dan op te knippen in kleinere vragen. Bij het kiezen van een vervolgopleiding zou je jezelf de vraag kunnen stellen: ‘wat vind ik nu leuk om te doen?’

Wanneer je voor een moeilijke keuze staat, kun je een verstandige beslissing nemen door de zes vragen van de Slimme Keuze Methode te beantwoorden. Een variant hiervan wordt ook gebruikt in het bedrijfsleven en dienstverlenende organisaties.

Deze methode kent zes stappen:

1. Wat is mijn huidige situatie (probleemstelling)

2. Hoe wil ik dat mijn situatie wordt? (gewenste situatie)

3. Wat zijn de verschillende keuzes die ik heb? (mogelijke oplossingen)

4. Wat is de mogelijke uitkomst van elke keuze? (oordeelsvorming)

5. In welke keuze(s) ga ik mijn energie steken? (kiezen)

6. Wanneer en hoe ga ik mijn plan evalueren? (implementatie)

Kijk voor de uitleg bij de slimme keuze methode in Routeplanner!

Ze zeggen wel eens dat niet kiezen ook een keuze is. Kies je ook wel eens niet? Kun je daar een voorbeeld van geven?

Je kan erachter komen dat je plan gewoonweg niet werkt. Het komt erop neer dat onze keuzes laten zien wat we echt geloven en belangrijk vinden in plaats van wat we zeggen dat we geloven en belangrijk vinden. Wacht je op anderen die jouw leven komen verbeteren? Wacht je af tot het geluk naar je toe komt? Dan gedraag je je als een slachtoffer.

Ken jij voorbeelden van slachtoffergedrag bij jezelf?

Wanneer je plannen maakt om je leven in te richten zoals je het wil, dan gedraag je je als een regisseur. Je voert je plan uit, ook al zit het even tegen. Je neemt positieve risico’s om je doel te bereiken of je geeft kortstondig plezier op om je doelen te halen (bijvoorbeeld niet de nieuwste mobiel halen, maar geld overhouden zodat je minder hoeft te werken en je tijd kan besteden aan studeren).

Doe je mee met de keuzechallenge?

Wil je meer lezen over reactief en proactief?

Benieuwd naar opdrachten bij dit onderwerp?

Bron; Routeplanner 3/4, 1.4.3 Zelfregulering | Slimme keuze methode