De vrouwen van Jezus

Het is bijna Kerst, we vieren dat Jezus geboren is. Wat een prachtig feest en wat een prachtig Bijbelverhaal. Zonder Maria zou dit feest er echter niet zijn. Dat wordt nog wel eens vergeten. Sterker nog: in de (Bijbel) geschiedenis is maar weinig aandacht voor de positie en invloed van vrouwen. En is er eigenlijk wel zoveel veranderd 2000 jaar later? 


It’s a mans world

De Bijbel wordt dichtbevolkt door heren, kijk maar eens op de eerste bladzijden bij de Bijbelboeken: daar zie je vooral namen van mannen.  

Check dat eens: hoeveel mannennamen zie je bij de Bijbelboeken van het Oude Testament?

En hoeveel namen van vrouwen tel je? 

Toch hebben vrouwen echt wel invloed gehad op het christelijk geloof. In deze laatste week voor Kerst heeft de EO een televisieserie geprogrammeerd: ‘De vrouwen van Jezus van Nazareth’. Dat zijn Maria Magdalena, Maria de Moeder, Helena Augusta (moeder van Constantijn de Grote) en Nino van Georgië, de grondlegster van de Georgische kerk. Deze serie wil laten zien dat vrouwen wel degelijk een rol van betekenis vormden in de christelijke traditie. Mooi om misschien ook eens vanuit een vrouwelijk oogpunt naar het kerstverhaal te kijken.

Welke (sterke) vrouwen uit de bijbel kun jij noemen? Wat maakt hen krachtig of tot een voorbeeld? 

2000 jaar verder, nog steeds een mannenwereld?

Nu denk je: dat is allemaal ruim 2000 jaar geleden, logisch dat er weinig aandacht is voor de rol van de vrouw. Maar is er eigenlijk wel zoveel veranderd in onze tijd? Het antwoord is: ja, gelukkig zijn er wel dingen veranderd. Maar feit blijft dat we ook nu nog steeds in behoorlijk vaste patronen zitten en dat vrouwen hun positie in de maatschappij nog steeds moeten bevechten. Bij ‘De vrouwen van Jezus’ maakt de EO ook een online serie waarin een aantal vrouwen in gesprek gaat over de vraag hoe het is om vrouw te zijn in de tijd waarin je leeft. Check de trailer hieronder!

Wat denk jij? Is het tegenwoordig voor vrouwen nog steeds lastig om een bepaalde positie te bereiken?