Eeeeheeee…help??!!

Misschien ken je het wel; je hebt een moeilijk toets, er gebeurt iets onverwachts en je roept iets als ‘Help!’ Oftewel, een ‘schietgebedje’.


Heb je hier ooit mee te maken gehad? Dat je in een (lastige) situatie iets of iemand om hulp vroeg?

Je vraagt hulp, of deelt iets met iemand of iets anders. Die iets of iemand kun je God noemen. Of iets heel anders. Bidden kan altijd en overal. Of je nou op de fiets zit of juist met gevouwen handen aan tafel. Hardop of in jezelf.

Bidden wordt volgens de Van Dale omschreven als het aanroepen (het om hulp vragen aan) een hoger wezen. Dat kan hardop, of in stilte.

Iets vragen aan God, je verdriet delen of God bedanken voor goede dingen. Bidden kan je rust geven. Je staat even stil bij wat er in je leeft en wat er om je heen speelt.

Doe je dat wel eens? Een schietgebedje? Wanneer?

Hoe zou je dit bidden omschrijven?

Wanneer doe je dat dan?

Is dit gebed dan gericht tot God?

Of iets of iemand anders?

Bid je wel eens bewust? Waar bid je dan om?

Helpt bidden denk je? Waarom wel of niet?

Moet je gelovig zijn om te bidden?

Moet je in een God geloven om te kunnen bidden?

1 God

Religies waarbij ze in één God geloven, worden monotheïstisch genoemd. Mono = één, theïstisch = god.
Het is goed om te weten dat binnen verschillende religies ook weer veel verschillen zijn. Een religie bestaat vaak ook weer uit meerdere stromingen. Dus je kan niet zomaar wat over een bepaalde religie zeggen. Er zijn altijd weer verschillen te vinden!

Bidden in verschillende religies

Het bidden kan dus ook verschillen. Christenen kunnen bijvoorbeeld in hun eigen woorden bidden en weer andere christenen bidden een al bestaand gebed.
Boeddhisten bidden niet naar een god, maar naar verlichte personen. Dit zijn Boeddha, Dharma en Sangha. Daarnaast draaien ze tijdens het gebed aan gebedswielen. Daar zitten rollen papier in waar gebeden opstaan. Door te draaien worden de gebeden de wereld in gestuurd.

Native Americans (indianen) hebben voorgeschreven gebeden die ze bidden. Ze bidden onder andere naar de ‘grote geest’. Daarnaast volgen ze ook rituelen waarbij ze dansen. Deze dansen kun je in zeker zin ook als gebeden zien. Ook worden hun gebeden vaak gezongen.

Islam

Free Gratis stockfoto met aanbidden, bidden, binnen Stock Photo

Geloof: Moslims geloven in Allah en zijn profeten. Allah is daarvan de grootste profeet. De Koran is het woord van Allah.

Bidden: Een moslim bidt 5 keer op een dag: voor zonsopgang, op het midden van de dag, aan het einde van de middag, na zonsondergang en ‘s avonds laat.

Houding: Tijdens het bidden worden er bewegingen uitgevoerd. Dit begint staand. Halverwege het gebed knielt de moslim; tenen, knieën, handpalmen, neus en voorhoofd moeten hierbij de grond raken. Op het laatst zit degene op zijn knieën.

Plek: Moslims bidden vaak alleen, maar er zijn ook plekken waar ze samenkomen om te bidden. De bekendste plek is de moskee.

Christendom

Geloof: Een christen gelooft in God. Dit is dezelfde God als bij de Joden. Daarnaast geloven ze ook in Jezus en in de Heilige Geest. De Bijbel is het woord van God.

Bidden: Er zijn een aantal momenten waarop het gebruikelijk is om te bidden. Dat is bijvoorbeeld voor en en na een maaltijd, voordat je gaat slapen en wanneer je opstaat. Verder kan bidden eigenlijk altijd. Dit kan een ‘eigen’ gebed zijn, maar er zijn ook bestaande gebeden die opgezegd kunnen worden.

Houding: Christenen vouwen voor het bidden vaak hun handen en sluiten hun ogen. Sommigen knielen of steken hun handen in de lucht. Eigenlijk maakt de lichaamshouding niet zoveel uit. Als het maar ‘respectvol’ is.

Plek: Christenen kunnen bidden waar en wanneer ze willen. De kerk is een plek waar christenen samenkomen en waar ook gebeden wordt. Christenen bidden alleen, maar ook samen.

Gratis foto's van Strand

Jodendom

Geloof: Iemand die deze religie aanhangt, noem je een jood. Ze geloven in de God van hun voorvaderen. De Tenach is het woord van God. De eerste drie boeken (de Thora) zijn belangrijk voor de joden.

Bidden: Verdeeld over de dag, bidden joden drie keer. ’s Ochtends, ’s middags en ’s nachts. Ook bidden ze voor en en een maaltijd.

Houding: Als een jood bidt, maakt hij een herhaaldelijke beweging met zijn bovenlichaam van voor naar achter. Dit is niet verplicht, maar wordt wel vaak gedaan. Daarnaast bedekken ze hun hoofd met een keppel.

Plek: Joden kunnen elk moment van de dag en op elke plek bidden. Ze bidden ook vaak samen, bijvoorbeeld in een synagoge of een studiehuis.
Een grote algemene plek om te bidden is de Klaagmuur in Jeruzalem. Daar zijn eigenlijk altijd wel mensen aan het bidden.
Joden spreken uit respect nooit de volledige naam van G’d uit.

Je kan ook live meekijken bij de Klaagmuur!

https://www.youtube.com/watch?v=PcXH1tzxE5o

Kun je deze l(korte) lijst aanvullen met nog meer religies? Hoe wordt daar gebeden?