Houd je bek!

Je kent het vast wel, dat iemand z’n ongezouten mening geeft zonder dat ie eigenlijk weet waar hij het over heeft. Denk jij dan ook wel eens “houd je bek”, maar zeg je vervolgens niks? Waarom zeg je niks? Misschien omdat je niet weet wat je moet zeggen, of omdat je eigenlijk niet zo goed weet wat jouw mening is. Kortom, het is soms lastig om dan een gesprek te voeren.


Over welke gespreksonderwerpen geef jij niet gauw je mening?

In welke gesprek heb je voor het laatst je mening gegeven?

Een schurend gesprek

Schurende gesprekken zijn de moeilijke gesprekken in de klas over maatschappelijk gevoelige thema’s als gender, racisme, seksueel misbruik/overschrijdend gedrag en bijvoorbeeld cyberpesten of het klimaat. Gesprekken over deze onderwerpen vinden ook plaats in de klas. Vaak zijn er een heleboel meningen over deze onderwerpen.

Ieders mening telt

Er zijn in een klas vaak verschillende meningen en ervaringen, student A staat met haar mening helemaal aan de ene kant van de teller en student B z’n mening is helemaal aan de andere kant en bij student C staat haar mening in het midden. Ergens op die lijn is vast ook jou mening te vinden.

Jouw mening onderbouwen

Als jij je mening geeft is het niet handig om zomaar wat te roepen zonder dat je er goed over na hebt gedacht en onderzocht wat je zegt, dat heet kritisch denken. In het filmpje wordt dit uitgelegd.

Werkvorm: spinnenweb

Er wordt een stelling gekozen (bijvoorbeeld: social media is slecht voor jongeren, er moeten alleen gender neutrale wc’s op school zijn) De klas kan ook een stelling bedenken.

Ieder groepje gaat a.d.h.v. een stelling een spinnenweb maken met woorden en/of tekeningen om de stelling te onderbouwen.

De klas wordt in 2 teams verdeeld (8 pers. per team De overige mensen zijn jury

2 assistenten die om de beurt een vraag over de stelling voorlezen.

De assistenten mogen bepalen of een team argumenten voor of tegen de stelling moeten bedenken. Het andere team doet dan het tegenovergestelde.

De jury geeft punten aan de beste argumenten.

Heb je kritisch gedacht?

Na het doen van de challenge over een stelling is je misschien iets bijgebleven.

Wanneer hoorde je iets nieuws van de stelling en wat was het nieuwe daarvan?

Wat vond je leuk en minder leuk aan de challenge?

Vind je belangrijk om eigen mening te beargumenteren ? Waarom?