Moed & liefde

Wanneer had jij moed nodig in de liefde?

Moed is het juiste midden tussen angst en overmoed. Een moedig persoon durft actie te ondernemen, maar springt pas in het water om iemand te redden als hij/zij weet dat het diep genoeg is. Stel, je bent ongelukkig in je relatie, bijvoorbeeld omdat jouw partner je bedrogen heeft. Wat maakt dat er moed voor nodig is om uit de relatie te stappen? En wanneer is het moedig om die ander nog een kans te geven?


“Moed is eigenlijk een vaardigheid. Je krijgt moed door moed te tonen. Net zoals je leert zwemmen door te zwemmen, leer je moedig te zijn door moedig te zijn.”

Mary Daly

Hoe komt het dat je niet altijd zegt wat je vindt?

Moedig zijn vraagt dat je je kwetsbaar opstelt. Klopt dat?

Is het enige wat je echt nodig hebt om lief te hebben moed?

LEES, LUISTER & BEKIJK