Terug

PASEN

Aankomend weekend is het Pasen. Op dit moment ziet dat er iets anders uit dan we gewend zijn. Een dagje weg zit er op dit moment even niet in. Maar het is wel goed om te weten wat we nou eigenlijk vieren met Pasen. Want hoe zat dat ook alweer?

Wat weet jij eigenlijk over Pasen? Test je kennis!

Een tableau vivant is een levend schilderij of levende foto. In onderstaand filmpje beelden acteurs het paasverhaal in stilstaande beelden uit.

Op Goede Vrijdag staan de christenen stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Als je het zo leest, is het best wel een gruwelijk verhaal.

Alles op een rijtje 


Witte donderdag
Jezus was na het laatste Avondmaal met zijn discipelen (volgelingen) naar de Olijfberg gegaan. In de Hof van Getsemane werd hij gevonden door Judas, een van zijn discipelen die hem voor 30 zilverstukken verraden had. Judas heeft Jezus verraden met een kus.  

Jezus werd door de Joden gevangengenomen, mishandeld en vals beschuldigd. De hele nacht waren de godsdienstleiders getuigen aan het zoeken om een geldige aanklacht te vinden. 

De enige aanklacht die ze konden vinden was dat Jezus zei de Zoon van God te zijn, de Messias waar ze al eeuwen op wachten. Omdat ze een ander beeld hadden van een Messias, een Verlosser, geloofden ze hem niet. 

In de Joodse cultuur was het heiligschennis om te zeggen dat je de zoon van God was en daar stond de doodstraf op. De godsdienstleiders wilden hem daarom doden omdat ze bang waren dat Hij teveel volgelingen zou krijgen met zijn nieuwe leer en leefstijl. 

Goede vrijdag:
Vroeg op de vrijdagmorgen brachten ze Jezus voor de rechter Pilatus, de hoogste Romeinse rechter die de doodstraf als vonnis mocht geven en laten uitvoeren. Zij klaagden hem aan en eisten de doodstraf door kruisiging 

Pilatus vond geen overtreding waar Jezus zich aan schuldig heeft gemaakt en zei dit ook. Hij probeerde er onderuit te komen door Jezus naar een andere rechter te sturen, omdat hij hoorde dat Jezus daar vandaan kwam (Gallilea).
Tijdens Pesach werd vaak een gevangenen vrijgelaten, Pilatus liet het volk kiezen tussen een gevaarlijke gevangenen Barabbas en Jezus. Tot zijn schrik kozen ze niet Jezus maar Barabbas. Toen het volk onrustig werd werd hij bang en gaf hij de opdracht om Jezus te kruisigen. 
De kruisdood was de meest gewelddadige langdurige marteldood die de Romeinen toepasten op misdadigers en vijanden van het Romeinse rijk. 

Jezus moest zelf zijn kruis dragen naar de heuvel Golgotha die net buiten Jeruzalem ligt. Daar werd hij tussen twee misdadigers gestraft. Hij werd uitgelachen door mensen die voorbijkwamen, maar ook door de godsdienstleiders. Ook de twee misdadigers naast hem staken de gek met hem aan, tot het moment dat een van hen zich bedacht en hij Jezus vroeg om aan hem te denken als hij in het paradijs zou zijn.
Jezus werd om 09.00 uur gekruisigd. Om 12.00 uur werd het donker en om 15.00 uur overleed Jezus. Voor zonsondergang werd hij begraven. 

Zijn discipelen waren in shock, ze snapten er niets van. Nadat Jezus was overleden vroegen ze aan Pilatus of ze zijn lichaam mochten begraven. Het werd in een graf gelegd en uit angst voor onrust zette Pilatus er twee romeinse wachters bij.   

Waarom is Goede Vrijdag goed?

Dat heeft te maken met de betekenis van de dood van Jezus. Door het sterven en opstaan uit de dood overwon Hij de dood. 

Stille zaterdag:
De zaterdag tussen Goede vrijdag en Pasen wordt stille zaterdag genoemd. Dit is de dag dat Jezus in het graf lag.

Op Eerste Paasdag wordt herdacht dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Tweede Paasdag heeft geen enkele kerkelijke achtergrond.

 
Wat vind je van het verhaal?  


Moet je je eens voorstellen dat je verraden wordt door een vriend. Door een kus.  Heb je het dan over vriendschap?


Heb jij je wel eens verraden gevoeld?


Begrijp je waarom deze dag ‘Goede Vrijdag’ wordt genoemd? 


Vier jij Pasen? Zo ja, hoe vier je Pasen en met wie? 


Hoe zit het met de paashaas en met de paaseieren?
Ga eens op zoek wat dat te maken heeft met Pasen.