Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.

Gandhi zei ooit: ‘Be the change you want to see in the world.’ Het staat niet vast dat hij dit ooit echt heeft gezegd. Maar wat maakt het uit? Het is een mooie uitspraak.


Wie was Gandhi?

Zijn naam staat symbool voor de Indiase onafhankelijkheidsstrijd: Mahatma Gandhi. Gandhi was Indiase godsdienstige en politieke leider en wilde dat zijn land onafhankelijk werd van de Britten. Gandhi was zijn hele leven tegen gewelddadig verzet. Burgerlijke ongehoorzaamheid vond hij wel een goed middel om te protesteren tegen discriminatie. In 1948 werd hij vermoord door een hindoe die vond dat Gandhi zich te tolerant opstelde ten opzichte van moslims.

Indiërs werden slecht behandeld en Gandhi besloot hierop ook in India een geweldloze verzetsbeweging op poten te zetten om te protesteren tegen die slechte behandeling. Dit resulteerde onder meer in verschillende protestmarsen en hongerstakingen. Ook maakte hij zich hard voor een economische boycot van Britse goederen. Verder riep Gandhi zijn volgelingen op zelf kleding te maken. Niet alleen zodat de arme boeren een extra middel hadden om in hun levensonderhoud te voorzien, maar ook om een band te kweken tussen zijn verschillende volgelingen, waaronder islamieten en hindoes. Hij zorgde dus ook voor verbinding. Daarnaast was de actie belangrijk omdat textiel het belangrijkste Britse importproduct was. Door zelf kleding te maken, werden de Indiërs minder afhankelijk.

Quotes van Mahatma Gandhi

“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.”

“De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht.”

“Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.”

“Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te dragen, waar dan ook en met groot gemak.”

“Er is een groter gerechtshof dan alle bestaande rechtbanken en dat is het gerechtshof van het geweten.”

“Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.”

Wat heeft Gandhi met bovenstaande uitspraken bedoeld?

Welke uitspraak spreekt jou het meest aan? Waarom?

Hoe kan jij een bijdrage leveren aan een betere wereld?