Prinsjesdag, wat betekent de Miljoenennota voor jou?

Een gouden koets, hoedjes, het voorlezen van de Troonrede en een koffertje met de begroting: het is de derde dinsdag van september en dus maakte Nederland zich op voor Prinsjesdag. 


In de troonrede maakt Koning Willem-Alexander de plannen van het kabinet bekend voor het komende jaar en de minister van Financiën (Sigrid Kaag) presenteerde in de Miljoenennota de begroting om die plannen te financieren.

Wat viel op?

In de troonrede haalt de Koning de polarisatie (het wij-zij denken) en tegenstrijdigheden in het land. “Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in perioden van economische groei. En het is tegenstrijdig dat mensen zich in ons vrije land onvrij voelen om hun mening te geven, uit angst voor haatreacties en bedreigingen“, aldus Koning Willem-Alexander.

Ook zei de Koning zich zorgen te maken over het afnemende vertrouwen in de overheid: “Toch mogen we houvast ontlenen aan de manier waarop ons land in het verleden grote veranderingen heeft doorgemaakt.”

Wat merk jij van polarisatie? Bijvoorbeeld binnen je vriendengroep en op school? In de maatschappij?

Daarna werd de Miljoenennota gepresenteerd met de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor 2023. Wat betekent deze Miljoenennota voor jou?

  • Prijsplafond voor gas en energie

Vanaf 1 november verlaagt het kabinet de energierekening van burgers. Op 1 januari wordt er een prijsplafond ingesteld, in ieder geval tot het einde van 2023. “Het prijsplafond is een tijdelijke maximumprijs”, zei Minister Kaag. Voor het prijsplafond wordt gedacht aan een prijs voor stroom en energie van €1,50 voor een kuub gas en €0,70 per kWh. Het kabinet schat de korting, die een gemiddeld huishouden hierdoor krijgt, in op €190 per maand en dus €2280 per jaar.

  • Verhoging van het minimumloon

Werk jij voor het minimumloon in de supermarkt? Dan is er goed nieuws! Het minimumloon wordt met 10 procent verhoogd om mensen meer ruimte te geven en de koopkracht te bevorderen.

  • Verhoging beurs uitwonende studenten

Juich niet te vroeg, dus maatregel is voor collegejaar 2023/2024. Vanaf dan gaat de basisbeurs voor uitwonende mbo-, hbo- en wo-studenten eenmalig omhoog. Uitwonende studenten kunnen rekenen op 165 euro meer per maand.

  • Het Mbo krijgt meer geld

Jippie!!! Wat betreft het mbo zal het kabinet jaarlijks 350 miljoen euro extra uitgeven. Het geld moet besteed worden aan het vergroten van kansengelijkheid, betere aansluiting op de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld Mbo niveau 2 studenten en innovaties.

  • Onderwijs

De onderwijsprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs gaan achteruit. Om dit tegen te gaan, komt er extra geld voor het inzetten van goede leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners. Daarnaast is er 1 miljard euro uitgetrokken voor een betere tegemoetkoming voor de studenten die geen recht hebben gehad op de basisbeurs.

  • Klimaat

Het kabinet gaat de komende 10 jaar 35 miljard euro investeren in een klimaatneutraal Nederland. Minister Kaag benadrukte dat er niet meer afgewacht kan worden wat betreft het klimaat, gezien de bosbranden en overstromingen van de afgelopen maanden.

  • Zorgverzekering

Het kabinet verwacht een verhoging van de zorgpremie van €10 à €11 per maand. Daardoor komt deze uit op €137 per maand. Ter compensatie van de hogere zorgkosten stijgt de zorgtoeslag naar maximaal €154 per maand.

  • Defensie

Ook wordt er 5 miljard euro vrijgemaakt voor Defensie. Minister Kaag sprak over de oorlog in Oekraïne: “Wat betekent de oorlog in Oekraïne voor onze vrijheid? Al lijkt het tij te keren, het einde is nog lang niet in zicht. Onze steun aan Oekraïne staat buiten kijf, en die zullen we voortzetten.”  Voor opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt het meest voor uitgetrokken: 2,6 miljard euro.

Welke maatregel maakt jou blij?

Waar moet het kabinet volgens jou geld voor vrijmaken?

Wil je meer weten over Prinsjesdag of gewoon je kennis testen?