Terug

VERLEIDINGEN

De preventiewerkers Laurence de Lacouture en Charmaine van Epen hebben een uitdaging voor jou bedacht. Als preventiewerkers willen zij voorkomen dat jongeren een verslaving krijgen. Je kan verslaafd raken aan verschillende middelen zoals alcohol en drugs, maar ook aan gedragingen zoals gamen en gokken. Dit zijn allemaal middelen die je kunnen verleiden om meer van te nemen , denk bijvoorbeeld ook aan chocolade of aan snoep.  Ga jij de uitdaging aan om 7 dagen te oefenen op je wilskracht?

Allemaal worden we aan verleidingen blootgesteld. Zoals iemand zien roken of drinken of nu dat je in deze lastige periode veel thuis bent regelmatig een scherm voor je te hebben.  Voor de één is het  eenvoudiger om verleidingen te weerstaan dan voor de ander. Voor iedereen geldt dat het lastig is om niet toe te geven aan verleidingen. Wilskracht betekent dat als je iets wil bereiken een energie vrijkomt in je lichaam, waardoor je doorzettingsvermogen naar voren komt. Wilskracht kan je helpen om verleidingen te weerstaan, maar wat is wilskracht eigenlijk en wat levert het je op?

Bekijk het filmpje:

 Wat gebeurde er in dit filmpje?

 Hoe konden de kinderen de verleiding weerstaan?

Zou jij dit gekund hebben?

 Veertien jaar na dit experiment hebben de onderzoekers deze – inmiddels volwassen – kinderen opnieuw opgezocht. Op welke punten denk je dat de kinderen die in het filmpje de marshmallow meteen op aten verschilden, van de  kinderen die de marshmallow bewaarden?

Wilskracht is een belangrijk ingrediënt voor een succesvolle toekomst en een fijn en prettig leven. Daarnaast zit het  voor een gedeelte in je genen en voor een gedeelte kan je dit trainen. Hiervoor heeft Tactus een uitdaging voor jullie bedacht. Hoe sterk is jouw wilskracht?

Uitdaging:

Iedereen kan zijn wilskracht versterken. Je gaat dit doen door een 7-days challenge aan te gaan.  Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een week lang meer te gaan sporten, minder te gaan snoepen of op tijd te gaan slapen. Door deze challenge aan te gaan ga je, je wilskracht trainen. De ervaringen uit deze challenge kan je gebruiken om later andere verleidingen zoals alcohol of roken sneller te weerstaan.  Let op! Om dit goed te kunnen doen, is het van belang hiervoor een doel op te stellen en daarbij een plan te maken hoe je dit gaat aanpakken.  Volg hiervoor de onderstaande stappen ;

Bedenk nu waar jij de komende 7 dagen aan de slag mee wilt gaan om je wilskracht te trainen, bijvoorbeeld 7 dagen lang proberen om minder te snoepen.

Om een concreet en realistisch doel op te stellen, gaan we de SMART-methode gebruiken. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

Als je jouw doel hebt opgesteld, is de volgende stap het opstellen van een goed actieplan. Dit plan bestaat uit vier onderdelen en helpt je om je doel te gaan bereiken. Zie onderstaand voorbeeld hoe je dit plan kunt maken.

Beloon jezelf!
Het werkt motiverend om een beloning in het vooruitzicht te hebben. Bedenk wat jij gaat doen als het je lukt om de challenge te volbrengen. Bijvoorbeeld door iets voor jezelf te kopen, zoals kleding. Verzin iets waar je vrolijk van wordt.

Moeilijke momenten

Hoe gemotiveerd je ook bent, het is soms lastig om een challenge vol te houden.  Gedachtes als ‘ik houd het toch niet vol, dus laat maar’ of ‘gisteren is het ook niet gelukt, dus vandaag zal het ook wel niet lukken’, gevoelens als ‘ik voel me zo rot, ik mag nu wel even zwichten’ en situaties/gebeurtenissen als ‘het is nu zo gezellig, nu kan ik toch wel even wat extra eten’, zouden ervoor kunnen zorgen dat je aan je verleiding toegeeft.

Het is goed jezelf hier bewust van te zijn en je hier tegen te wapenen, zodat je jouw doel kan behalen.

Bedenk welke gedachtes/gevoelens en/of gebeurtenissen ervoor zouden kunnen zorgen dat je toe gaat geven. En bedenkt een oplossing voor deze lastige momenten. Zie voorbeeld:

Alles ingevuld! Top! Heel veel succes!

Heb je vragen over roken, drugs zoals wiet of alcohol of over je beeldschermgebruik neem dan contact op met de preventiewerker. Je kan ook naar de website: 

Meer over dit onderwerp?

Bron; Leren | Doelen stellen, 2.1.3.6(S) Routeplanner 3/4