Leervoorkeuren

In het vorige item hebben we gezien dat we elke dag wel iets leren. Dus ook als je niet bewust een studieboek voor je hebt waar je straks een toets of een examen over hebt. Maar hoe doe je dat eigenlijk, leren?


Leert iedereen? Zijn er mensen die niet leren?

Tip! Kijk ook eens bij de andere les die bij dit onderwerp hoort!

Pak een vel papier en vouw die verticaal in tweeën. Schrijf aan de linkerkant dingen die je afgelopen week hebt geleerd. Dit mag van alles zijn! Het hoeft dus niet alleen over bijvoorbeeld lesstof te gaan!

Schrijf aan de rechterkant HOE je dit hebt geleerd. Heb je erover gelezen? Of heb je geoefend…?

Bespreek dit met elkaar. Hoe leer jij het liefst?

Wat is jouw favoriete ‘leerstijl’?

Heb je deze leerstijl aangeleerd? Hoe? Van wie?

Is er maar 1 leerstijl, of kun je er meerdere hebben? Wissel jij wel eens van leerstijl?

Iedereen heeft zijn of haar favoriete voorkeur om te lezen. Niet iedereen leert dus op dezelfde manier. De één leert graag uit een boek, de ander onthoudt juist iets beter als iemand anders het eerst voordoet. Maar niet alle leervoorkeuren zijn even effectief om dingen echt te onthouden. Met een actieve leerstijl wordt over het algemeen beter informatie onthouden dan met een passieve leerstijl.

Kijk maar:

Wat vind jij van de volgende stellingen? Ben je het eens of oneens?

Bespreek je antwoorden met de klas.

Kennis, vaardigheden en gedrag

Leren is een proces waarbij je meer te weten komt over je eigen aandeel in bepaalde situaties. Als je leert maak je je niet alleen kennis eigen, maar ook vaardigheden en gedrag. Hoe meer je leert, des te beter kun je in de toekomst vaardiger omgaan met bepaalde situaties. Als je eenmaal bent gebeten door de hond van de buren, weet je de volgende keer echt wel dat je het er niet op moet wagen om hem een aai over zijn bol te geven.
Leren is groeien als persoon en stelt je in staat om zelf keuzes te maken en regie te nemen. Eigenlijk gaat het dus om het ontdekken van dingen die je nu nog onbekend zijn.

Waar ben jij goed in?

Iedereen is wel ergens goed in. Meestal ben je goed in datgene wat je ook leuk vindt om te doen. We zeggen dan wel dat je daar talent voor hebt. Soms is dit aangeboren, maar het kan ook zijn dat talent zich ontwikkelt doordat je over een bepaald onderwerp veel leert. Je ontdekt dat je dit leuk vindt, gaat je ervoor inzetten en uiteindelijk blijkt het dat je het best heel goed kan. Willen en kunnen komen hier dicht bij elkaar.

Meer weten over het ontdekken van je talenten?