Waar gaat het mis?

Ter Apel, een dorp in de provincie Groningen. De eerste plek waar asielzoekers zich moeten melden als ze in Nederland aankomen en hier willen komen wonen. Je hebt de afgelopen maanden vast en zeker iets gehoord of gelezen over de situatie waar asielzoekers in Ter Apel zich in bevinden.


Hoe zou het moeten gaan?

Iemand die in Nederland asiel aanvraagt, moet zich eerst melden bij het aanmeldcentrum van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) in Ter Apel. De afgelopen maanden is het helemaal niet goed gegaan bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Er is daar plek voor ongeveer 2000 mensen, maar de laatste tijd melden zich honderden mensen meer aan. Onder hen zijn ook veel kinderen en jongeren. Er is veel lawaai, weinig speelgelegenheid, de toiletten zijn vies en er zijn niet genoeg bedden. Dit laatste heeft als gevolg dat veel mensen buiten in het gras hebben moeten slapen. Hoe kan dat?

Wat weet jij over de situatie in Ter Apel?

Wat vind jij hiervan?

Veel mensen die zich aanmelden bij de IND in Ter Apel komen uit oorlogsgebieden en hebben daar de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt en gezien. Ze hebben huis en haard én familie moeten achterlaten, zonder te weten of ze hen ooit weer terug zien. Het gebrek aan voldoende ruimte en bedden in Ter Apel zorgt voor een onveilige en onzekere situatie voor vluchtelingen.

Bekijk de video van de 12-jarige Ahmed maar eens om een indruk te krijgen van een asielopvanglocatie. Ahmed vluchtte met zijn vader uit Syrië en woont nu ongeveer een half jaar in de opvang in Rosmalen.

Wat is volgens jou het probleem?

Wat zou Nederland kunnen doen om het capaciteitsprobleem bij de opvanglocaties op te lossen?